Navigointivalikko

Hälytyspalvelut

Hälytyspalvelut

Hälytystoiminta on poliisin näkyvimpiä ja tutuimpia tehtäviä. Hälytystoimintaa hoitavat pääsääntöisesti virkapukuiset poliisit tunnuksellisilla autoilla. 

Poliisin hälytystoimintaa suunnittelee, valvoo ja ohjaa Poliisihallitus. 

Hälytystoiminnassa poliisin tehtäviin kuuluvat muun muassa

 • hälytystehtävien hoitaminen
 • rikollisuuden ja häiriöiden ennalta estäminen, lähipoliisitoiminta
 • yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito
 • liikenteenvalvonta ja yhteistyö liikennepoliisin kanssa
 • vähäisemmissä rikoksissa rikospaikkatutkinta ja muut tutkintatoimenpiteet
 • virka-aputehtävät muiden viranomaisten tukemiseksi.

Vuosittain poliisi hoitaa noin miljoona hälytys- ja oma-aloitteista tehtävää. 

Poliisiauton kyljessä hätänumero 112.

Kuinka nopeasti hälytyspartion saa paikalle?

Poliisin toimintavalmiusaika riippuu hälytystehtävän etäisyydestä suhteessa partioon, tehtävien määrästä alueella sekä vapaiden poliisipartioiden määrästä alueella. Hälytystehtäviä joudutaan laittamaan etusijajärjestykseen kiireellisyyden ja suojattavien oikeushyvien perusteella siten että henkeen ja terveyteen liittyvät tehtävät ovat aina ensisijaisia.

Kiireisissä tehtävissä poliisipartio saavuttaa tehtäväosoitteen keskimäärin 10 minuutissa, mutta aika saattaa vaihdella riippuen maantieteellisistä etäisyyksistä.

Hälytystoiminta on usein monen viranomaisen yhteistyötä

Poliisi tekee hälytystoiminnassa usein yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa. Esimerkiksi  tulipalokohteessa poliisi eristää aluetta ja ohjaa sivullisia pelastuslaitoksen hoitaessa sammutustyötä. Poliisin hälytystehtäviin kuuluu myös virka-aputehtäviä, joissa poliisipartio tukee muita viranomaisia. Eri viranomaisten kanssa toimiessa poliisin rooli liittyy useimmiten juuri turvallisuuden varmistamiseen tai mahdollisiin rikoksiin liittyvien asioiden selvittämiseen. 

Kenttäpoliisin arki on monipuolista vuorotyötä

Hälytystoiminnassa työ on useimmiten kolmivuorotyötä. Vilkkaimpia aikoja ovat viikonloput, loma-ajat ja erilaiset juhlapyhät, kun ihmiset viettävät vapaa-aikaa. Usein töitä tehdään 12 tunnin työvuoroissa.

Partion työaika kuluu usein hälytystehtävien hoitamisessa. Sen lisäksi partiot käyttävät omaehtoisesti työaikaa liikenteenvalvontaan sekä yleisen järjestyksen valvontaan. Tätä voidaan tehdä esimerkiksi jalkautumalla ja tapaamalla ihmisiä toreilla, kauppakeskuksissa ja asemanseuduilla. Partioinnin yhteydessä puututaan havaittuihin häiriöihin ja rikoksiin. 

Jokaisessa työvuorossa poliisilaitoksella työskentelee päällystöön kuuluva yleisjohtaja, joka toimii vuorossa olevan henkilökunnan esimiehenä. Kentällä vuorossa olevien hälytyspartioiden käytännön työtä johtaa kenttäjohtaja. Tarvittaessa kenttäjohtaja arvioi tehtävien kiireellisyysjärjestyksen ja huolehtii, että tehtäviä hoitaa tarvittava määrä partioita. Kenttäjohtaja samoin kuin yleisjohtajakin pitävät yllä tilannekuvaa alueensa partioiden työtilanteesta. 

Auttaako poliisi merihätään joutunutta?

Kesäisin venepoliisi osallistuu hälytystehtävien hoitamiseen esimerkiksi saaristossa. Rannikkoalueella hälytystehtävät saattavat liittyä meriliikenteeseen tai veneilyyn. Varsinaisesta meripelastuksesta vastaa Suomessa Rajavartiolaitos. Meripelastuksen tehtävät voivat olla

 • merihätään joutuneiden laivojen ja veneiden auttamista
 • onnettomuuksien ennalta estämistä
 • kadonneiden etsintää
 • lääkärikonsultaatiota
 • sairaankuljetusta meri- ja saaristoalueilta.

Poliisi ja Rajavartiolaitos toimivat usein yhteistyössä. 

Hätänumero 112

Hätänumero 112

Kun tarvitset poliisin kiireellistä apua, soita hätänumeroon 112.

 • Jos joku on loukkaantunut, aloita ensiapu. Estä mahdolliset lisävahingot, jos mahdollista. 
 • Et tarvitse suuntanumeroa, pelkkä 112 riittää. Voit soittaa hätäpuhelun maksutta kaikista puhelimista. 
 • Soita hätänumeroon myös silloin, kun meneillään on rikos, josta haluat ilmoittaa poliisille. Jos et ole varma, mistä tapahtumassa on kyse, on parempi soittaa, kuin jättää soittamatta. 
 • Ole nopea, jotta apu saadaan ajoissa paikalle. Hätänumeroon soittamista ei tarvitse pelätä. Hätäkeskuspäivystäjät opastavat kyllä sinua ja kysyvät tarvittavat lisätiedot asiasta. 

Älä soita hätänumeroon, jos

 • asia on kiireetön
 • haluat kysellä lupa-asioista, ajoneuvomääräyksistä tai rikostutkinnan edistymisestä
 • asiasi on tiedustelu liittyen häiriö- tai poikkeustilanteeseen, esimerkiksi sähkökatkos, pandemia tai liikenneruuhka.