Navigeringsmeny

Hälytyspalvelut sv

Larmtjänster

Larmverksamheten hör till polisens mest synliga och välbekanta uppgifter. Det är främst tjänsteklädda poliser i patrullbilar som sköter larmuppdrag. 

Polisstyrelsen planerar, övervakar och styr polisens larmverksamhet. 

I larmverksamheten ansvarar polisen bland annat för att

 • sköta larmuppdrag
 • förebygga brottslighet och störningar (närpolisverksamhet)
 • upprätthålla allmän ordning och säkerhet
 • övervaka trafiken och samarbeta med trafikpolisen
 • göra brottsplatsundersökningar i samband med ringa brott och andra utredningsåtgärder
 • ge handräckning till stöd för andra myndigheter.

Varje år hanterar polisen cirka en miljon larmuppdrag och olika uppgifter på eget initiativ. 
 

Poliisiauton kyljessä hätänumero 112.

Hur snabbt anländer en polispatrull till platsen?

Polisens aktionsberedskapstider beror på avståndet till larmuppdraget i förhållande till patrullen, antalet uppdrag i området och antalet lediga polispatruller i området. Larmuppdragen måste prioriteras utgående från brådskande behov och skyddsintressen för en straffbestämmelse, så att uppdrag som handlar om liv och hälsa alltid har företräde.

I brådskande fall är polispatrullen på plats i snitt inom 10 minuter, men tiden kan variera beroende på geografiska avstånd.

Larmverksamheten är ofta ett samarbete mellan flera myndigheter

När det gäller larmverksamhet samarbetar polisen ofta med andra myndigheter. Polisen spärrar av området kring till exempel en brandplats och handleder åskådare medan räddningsverket tar hand om släckningsarbetet. Till larmuppdragen hör även att ge handräckning, det vill säga polispatrullen stöder andra myndigheter. I samarbete med olika myndigheter handlar polisens roll ofta om att säkerställa säkerheten eller utreda saker som knyter an till eventuella brott. 

Fältpolisens vardag är mångsidigt skiftarbete

I larmverksamheten arbetar poliserna oftast i tre skift. De mest hektiska tiderna är veckoslut, semestertider och olika helgdagar när människor har fritid. Arbetet görs ofta i skift på 12 timmar.

Polispatrullens arbetstid används ofta till att ta hand om larmuppdrag. Dessutom använder patrullerna självmant arbetstiden till att övervaka trafiken och allmän ordning. Det här sker till exempel genom att polisen rör sig bland människor på torg, köpcentra och stationsområden. I samband med att poliserna patrullerar ingriper de i observerade störningar och brott. 

Under varje skift har polisinrättningen befäl på plats som fungerar som allmän ledare och förman för personalen i det skiftet. Larmpatrullernas operativa fältverksamhet leds av fältchefen. Om det behövs avgör fältchefen turordningen efter hur brådskande ärendet är och ser till att ett nödvändigt antal patruller tar hand om uppdragen. Fältchefen, precis som den allmänna ledaren, har hela tiden en lägesbild över patrullernas arbetssituation i deras område. 

Hjälper polisen personer som hamnat i sjönöd?

Under sommaren deltar båtpolisen i larmuppdrag i till exempel skärgården. I kustregionerna kan larmuppdragen handla om sjöfart eller båtliv. I Finland ansvarar Gränsbevakningsväsendet för den egentliga sjöräddningen. Sjöräddningens uppdrag kan vara att

 • hjälpa fartyg och båtar som har hamnat i sjönöd
 • förebygga olyckor
 • söka efter försvunna
 • konsultera läkare
 • transportera sjuka från havs- och skärgårdsområden.

Polisen och Gränsbevakningsväsendet samarbetar ofta. 

Hätänumero 112 sv

Nödnummer 112

Ring nödnumret 112 när du snabbt behöver få polisen till platsen. 

 • Sätt igång första hjälpen om någon är skadad. Förhindra eventuella ytterligare skador, om möjligt. 
 • Du behöver inget riktnummer, det räcker med 112. Du kan ringa till nödnumret kostnadsfritt från alla telefoner. 
 • Ring nödnumret också i det fall att ett brott pågår som du vill meddela om till polisen. Om du inte är helt säker på vad det är som pågår, är det bättre att ringa än att låta bli. 
 • Agera snabbt för att i tid få hjälp till platsen. Man ska inte vara rädd för att ringa nödnumret. Nödcentralsoperatörerna kommer att vägleda dig och be om nödvändiga närmare upplysningar om saken. 

Ring inte nödnumret om

 • ärendet inte är brådskande
 • dina frågor gäller tillståndsärenden, fordonsbestämmelser eller hur en brottsutredning framskrider
 • ditt ärende handlar om störningar eller undantagstillstånd, till exempel ett strömavbrott, pandemi eller trafikstockning.

Onödiga samtal kan fördröja hjälpen till den som på riktigt är i nöd. Busringning kan straffas. 
Utgående från samtalet bedömer nödcentralsoperatören hjälpbehovet och skickar en räddningsenhet, brandkåren, polisen, akutvården eller annan nödvändig hjälp till platsen.