Länkstig

Navigeringsmeny

Tidsbeställning och tjänster på polisstationen

Tidsbeställning och tjänster på polisstationen

Du kan inleda flera ansökningsärenden på nätet. Besök för att uträtta ärenden behövs inte alltid.

Vår nättjänst berättar om du måste besöka servicestället. 

Boka tid till tillståndstjänsterna på förhand

Boka tid till det serviceställe du önskar i tidsbokningstjänsten. Du kan boka en tid antingen genom att logga in eller låta bli att logga in i tjänsten. Länkar till båda alternativen finns på sidan för tidsbokning för elektronisk ärendehantering.Välj först vilken typ av ärende du har och ett verksamhetsställe. Om och inte genast hittar en lämplig tid, kan du senare gå tillbaka för att se om det finns nya lediga tider i kalendern. 

Observera att tidsbeställning inte används på alla verksamhetsställen. Dessutom är vissa verksamhetsställen stängda och tillståndstjänster är tillgängliga endast med tidsbeställning. Alla tillståndstjänster är inte heller tillgängliga på alla verksamhetsställen. Tidsbeställningstider finns förutom på polisstationerna även på andra serviceställen såsom tillståndstjänstebilar och på en del av samtjänsternas verksamhetsställen.

Du får per textmeddelande eller e-post en bekräftelse på den tidsbokning du har gjort. I meddelandet finns ett bokningsnummer som du ska spara. Du får även senare en påminnelse om tidsbokningen som närmar sig. 

Vid behov får du hjälp av vår rådgivningstjänst i användandet av tidsbokningstjänsten.

Ändra eller avboka en tid vid behov

Du kan ändra eller avboka din tid i vår tidsbokningstjänst. Du behöver ditt bokningsnummer för det. På tjänstens framsidan kan du granska de tider du har bokat. Om du loggar in i vår elektroniska tjänst ser du i avsnittet Tidsbokning alla de bokningar som du har gjort medan du varit inloggad eller till vilka du har lagt till din personbeteckning.

Om du har fått bokningsbekräftelsen som textmeddelande kan du avboka tiden med ett svarstextmeddelande som endast innehåller bokningsnumret.

Du kan också ändra eller avboka din tid genom att ringa vår rådgivningstjänst. Även då behöver du bokningsnumret.

Kötiden varierar

Vi rekommenderar att använda tidsbokningstjänsten eftersom du då får service vid en avtalad tid.

Om du önskar kan du även uträtta ärenden genom att köa under verksamhetsställens öppettider. Kötiderna varierar på varje verksamhetsställe och kan som längst vara i flera timmar. Polisinrättningarna ordnar kö-möjligheterna för kunder som kommer utan tidsbokning på olika sätt. 

Alla de verksamhetsställen som erbjuder tillståndstjänster är inte öppna under alla dagar i veckan. Kontrollera servicetiderna på polisinrättningens kontaktuppgifter. 

Ta med dig de dokument som behövs

Ta med dig identitetskort eller pass då du uträttar ärenden i polisens tillståndstjänster. Ett pass eller identitetskort som gått ur och till exempel körkort eller andra dokument kan vara till hjälp för att bestyrka din identitet.

Bekanta dig i förväg med dokument som eventuellt skall bifogas till din ansökan. Du hittar information om dessa på de enskilda nätsidorna för varje tillståndsärende. Ta med de intyg och andra blanketter som behövs för besöket. 

Kontaktuppgifter till polisens riksomfattande rådgivningstjänst

Alla polisens kontaktuppgifter

Bok tid på nätet

Bok tid på nätet