Länkstig

Rikosten kirjo on laaja -hero -sv

Det finns många olika typer av brott

Det gemensamma för dem alla är att de kränker någon annans rättigheter. Brotten och brottsfenomenen antar nya former i takt med att tekniken utvecklas.

De olika avsnitten på de här sidorna redogör för de vanligaste brotten och brottsfenomenen. 

Polisen på en brottsplats. I förgrunden polisens avspärrningsband.

Rikosten kirjo on laaja heron alapuolinen teksti sv

Vi vill hjälpa dig att gardera dig mot brott. På dessa sidor ger vi tips på hur man förhindrar exempelvis egendomsbrott. Bland bedrägeribrotten hittar du information om de nyaste metoderna som dessa brottslingar använder.

Äldre, barn och unga kan få svar på sådana frågor som ofta är på tapeten, t.ex. om nätbrottslingar eller brott som äger rum i skolan. Vi ser fram emot din respons om du tycker att det saknas information om något brottsrelaterat på våra sidor.