Länkstig

Navigeringsmeny

Ohjeet ja määräykset otsikko sv

Polisstyrelsens anvisningar och föreskrifter

På den här sidan publiceras Polisstyrelsens offentliga anvisningar och föreskrifter. Dokumenten är i PDF-format. Du behöver ett PDF-läsprogram för att öppna ett dokument.

Äktheten hos elektroniska signaturer i PDF-dokument kan kontrolleras hos Polisstyrelsens registratur.

2024

Förbehandlingsverksamhet av brott hos polisen, POL-2023-37804, 19.12.2023 
Giltighetstid 1.1.2024–31.12.2028 

Polisstyrelsens bokföringsenhets ekonomistadga, POL-2023-146849, 21.12.2023 
Bilaga 1 Lagstiftning, anvisningar och föreskrifter om ekonomiförvaltning 
Giltighetstid 1.1.2024–31.12.2025 

Besöksförbud, POL-2023-141272, 10.04.2024
Giltighetstid 1.5.2024–30.4.2029

2023

Förfarande vid efterlysningar och begäran om förundersökning som rör värnpliktiga, POL-2022-120154, 28.12.2022
Bilaga 1 Efterlysningskategorier
Giltighetstid 1.1.2023–31.12.2027

De registrerades rättigheter och dataskydd vid polisen, POL-2022-144428, 13.01.2023
Giltighetstid 1.2.2023–31.12.2028

Polisens aktivitet i sociala medier, POL-2022-74076, 15.06.2023
Giltighetstid 30.6.2023 – tills vidare

Polisens kommunikation mot intressegrupper, POL-2023-30811, 06.06.2023
Giltighetstid 1.7.2023–30.6.2028

Prioritering och beslutsfattande vid förundersökning, POL-2023-68548, 19.10.2023
Giltighetstid 1.11.2023–31.10.2028 

Brottmål och tvångsmedel åklagaren ska underrättas om, POL-2023-55661, 03.11.2023
Giltighetstid 15.11.2023–14.11.2028

Identifiering, utredning och registrering av misstänkta hatbrott eller brott av hatkaraktär i 
polisverksamheten
, POL-2023-127636, 27.11.2023
Giltighetstid 1.12.2023–30.11.2028 

2022

Polisens verksamhet i situationer som gäller stora rovdjur och vildsvin, POL-2020-6759, 10.01.2022
Bilaga karta
Giltighetstid 1.1.2022–31.12.2026

Utredning av brott för vilket en polisman misstänks, POL-2021-144918, 26.01.2022
Giltighetstid 1.2.2022–31.1.2026

Polisens tillgängliga webbtjänster och -innehåll, POL-2021-148864, 28.03.2022
Bilaga 1. Så här skapar du ett tekniskt tillgängligt dokument (Word och pdf)
Bilaga 4. Tillgänglighetsutbildning och tilläggsuppgifter
Giltighetstid 1.6.2022–31.5.2027

Förenhetligande av praxis angående skjutvapentillstånd, POL-2021-79077, 04.07.2022
Bilaga 1 Barriäreffekter
Bilaga 2 Grunder för återkallelse av ett tillstånd av ett tillstånd
Giltighetstid 1.8.2022–31.7.2027

Övervakning av utlänningar, POL-2020-74261, 06.10.2022
Giltighetstid 1.11.2022–14.2.2026

2021

Bisysslor inom polisförvaltningen, POL-2020-8250, 22.12.2020
Giltighetstid 1.1.2021–31.12.2025

Intern laglighetsövervakning inom polisen, POL-2019-16223, 15.12.2020
Giltighetstid 1.1.2021–31.12.2025

Verkställighet av beslut om avvisning och utvisning ur landet, POL-2021-67956, 26.08.2021
Giltighetstid 1.9.2021–31.8.2026

2020

Ett barn i polisverksamhet och vid förundersökningar, POL-2019-34669, 23.12.2019
Giltighetstid 1.1.2020–31.12.2024

Tillsyn av fordonsförarnas kör- och vilotider, POL-2019-8979, 23.12.2019
Giltighetstid 1.1.2020–31.12.2024

Behandling av trafikärenden i polisens automatiska övervakning, POL-2020-27282, 26.05.2020
Giltighetstid 1.6.2020–31.5.2025

Handläggning av ett ärende gällande brottsrelaterat körförbud, POL-2019-10957, 19.05.2020
Giltighetstid 1.6.2020–31.5.2025

Intern kontroll, POL-2019-43626, 27.05.2020
Giltighetstid 1.6.2020–31.5.2025

Polisens etiska ed, POL-2020-4007, 26.06.2020
Giltighetstid 1.7.2020–30.6.2025

Genomsökning av platser, POL-2020-26351, 29.08.2020
Giltighetstid 1.9.2020–31.8.2025

Ingripande i människohandel och liknande brott och hjälp till offer för människohandel, POL-2020-38265, 17.09.2020 
Giltighetstid 1.10.2020–30.9.2025

2019

Besöksförbud, POL-2018-26808, 03.12.2018
Giltighetstid 1.1.2019–30.06.2024 (giltighetstid har förlängts)

Tjänstemannarättsliga åtgärder inom polisen, POL-2017-12772, 28.12.2018
Giltighetstid 1.1.2019–30.09.2024 (giltighetstid har förlängts)

2018

Mottagande av förmåner inom polisen, POL-2018-13289, 15.11.2018
Giltighetstid 1.12.2018–31.03.2024 (giltighetstid har förlängts)

Ohjeet ja määräykset kuva sv

En polispatrull står bredvid en polisbil. En av poliserna pratar i telefon. I bakgrunden kan du se stadens reklamljus.