Länkstig

Uppgifter och verksamhet

Uppgifter och verksamhet

Polisens uppgift är att trygga människors säkerhet och den allmänna ordningen under alla omständigheter och tider.

Polisen förebygger och utreder brott samt för dem till åtalsprövning. 

En ljuspanel på en polisbil med påslaget larmljus med himlen som bakgrund.

Herotekstin jatko sv

Polisstyrelsen är polisens centrala ämbetsverk, som leder och styr den operativa polisverksamheten. Den lokala polisverksamheten består av 11 polisinrättningar. Den lokala polisens servicenät omfattar huvudpolisstationen, polisstationerna och andra serviceställen. 

Centralkriminalpolisen och Polisyrkeshögskolan är polisens riksomfattande enheter.