Länkstig

Yksityisen turvallisuusalan luvat hero sv

Tillstånd för den privata säkerhetsbranschen

Polisen har en central roll i övervakningen av säkerhetsbranschen. Polisstyrelsen ansvarar för allmän styrning och tillsyn. Polisinrättningarna ansvarar inom sina verksamhetsområden för tillsynen av privata säkerhetstjänster och tillståndsärenden för arbetstagare i branschen. 

Den privata säkerhetsbranschen innefattar många olika slags tjänster och produkter. Väktare, ordningsvakter och säkerhetskontrollörer hör till den privata säkerhetsbranschen, liksom även tillverkare av säkerhetsteknologi och säkerhetssystem, samt olika tjänsteleverantörer inom säkerhetsexpertis och utbildning. 

testikuva

Yksityisen turvallisuusalan luvat leipis sv

Polisstyrelsen ansvarar för styrning och tillsyn, polisinrättningarna ansvarar för övervakning och medborgartjänster

Övervakningen av säkerhetsbranschen vid Polisstyrelsen ansvarar för den allmänna styrningen och tillsynen. Den 

  • beviljar på ansökan näringstillstånd för säkerhetsbranschen 
  • godkänner ansvarspersoner, ansvariga föreståndare och ställföreträdare, tillfälliga ansvariga föreståndare samt utbildare i användning av maktmedel, skytteinstruktörer och utbildare av ordningsvakter hos innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen
  • ändrar på ansökan villkoren och begränsningarna som gäller näringstillstånden för säkerhetsbranschen eller godkännanden av personer
  • återkallar på ansökan eller på myndighetsinitiativ näringstillstånden för säkerhetsbranschen och ovan nämnda godkännanden. 

Polisinrättningarna ansvarar inom sina verksamhetsområden för övervakning av privata säkerhetstjänster. De

  • ansvarar för övervakning av privata säkerhetstjänster, ansvariga föreståndare och ställföreträdare, tillfälliga ansvariga föreståndare, väktare, tillfälliga väktare, ordningsvakter, tillfälliga ordningsvakter, utförare av säkerhetsskyddsuppgifter och säkerhetskontrollörer samt utbildare i användning av maktmedel, skytteinstruktörer, utbildare av ordningsvakter och anordnare av utbildning av ordningsvakter
  • godkänner på ansökan väktare, tillfälliga väktare, ordningsvakter, tillfälliga ordningsvakter och utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 
  • ändrar vid behov villkoren och begränsningarna som gäller dessa godkännanden 
  • godkänner på ansökan säkerhetskontrollörer inom sitt verksamhetsområde
  • återkallar på ansökan eller myndighetsinitiativ ovan nämnda godkännanden.


Polisinrättningarna beviljade över 18 000 tillstånd för den privata säkerhetssektorn mellan januari och november 2022. Lagen om privata säkerhetstjänster styr verksamhet.   

Den 30.11.2022 fanns det 36 238 ordningsvakter och 267 tillfälliga ordningsvakter. 
 
 

Neuvontapalvelu banneri sv