Länkstig

Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Centralkriminalpolisen

Centralkriminalpolisen (CKP) är en riksomfattande polisenhet vars verksamhetsområde är hela Finland. Våra uppgifter är omfattande. Vi på Centralkriminalpolisen avslöjar och utreder allvarlig, organiserad och yrkesmässig brottslighet. Vi utvecklar brottsbekämpningen, dvs förundersökningen och kriminalunderrättelsen, och brottsutredningsmetoderna. Vi producerar även för andra myndigheter de sakkunningtjänster som behövs för brottsutredningen.
KRP-talo-Vantaa-Jokiniemi.jpg

Kontaktuppgifter

Ånäsgränden 4, 01370 VANDA

Tipstelefon
0295 418 622

Växel
0295 480 141


Begäran om information och dokumentorder [email protected]
Kommunikation (medieförfrågningar) [email protected]
Registreringskontor [email protected]
Tips via e-post (brottstips) [email protected]

Öppettider

Växeln 0295 480 141

Vid nödsituation, ring alltid 112.

Polisens riksomfattande rådgivningstjänst hjälper i icke brådskande ärenden.

nättjänsten kan du boka en tid på förehand, söka pass och identitetskort eller göra en brottsanmäla i flesta fall. Läs anvisningar först.