Länkstig

Navigeringsmeny

Poliisin ohjeet tietomurron uhreille -SV

Polisens anvisningar till offren för dataintrånget mot Vastaamo

Sidan har uppdaterats den 31 augusti 2023.

Polisens förundersökningshelhet om dataintrånget mot psykoterapicentret Vastaamo och spridandet av känslig patientinformation är färdig och lämnas till åklagaren för åtalsprövning. 

Polisen har fått reda på samtliga av de 33 086 offren. Offren blir målsägande i förundersökningen i fråga om försök till grov utpressning även om de inte tidigare har lämnat någon brottsanmälan eller något utlåtande. 

Läs mer om behandlingen av dataintrånget mot Vastaamo från Åklagarmyndighetens websidor: Vastaamo | Syyttäjälaitos (syyttajalaitos.fi).

Tidigare instruktioner från polisen

Om dina uppgifter har läckt ut på nätet eller om du har fått ett utpressningsbrev som har samband med dataintrånget mot psykoterapicentret Vastaamo, ber vi dig lämna en elektronisk brottsanmälan i polisens e-tjänst. Om du inte kan lämna en elektronisk anmälan, kan anmälan lämnas på närmaste polisinrättning under öppethållningstiderna. 

Då brottsanmälan har lämnats får målsäganden tillgång till den elektroniska utlåtandeblanketten i polisens e-tjänst. Målsäganden kan samtidigt meddelande sina skadeståndsyrkanden. Om du har begärt att åklagaren ska driva ditt yrkande, beslutar åklagaren om hen kommer att driva ditt yrkande i samband med brottmålet om åtalet väcks. 

Då den ifyllda blanketten har lämnats in senast den 31 maj 2023, kan målsägandens utlåtande behandlas som en del av den nu pågående förundersökningen. 

Att lämna brottsanmälan och fylla i den elektroniska utlåtandeblanketten är en förutsättning för att offret som målsägande ska omfattas av straffprocessen. Då du fyller i anmälan och utlåtandet är det viktigt att du är omsorgsfull då du fyller i de begärda uppgifterna. Om du har fått ett utpressningsbrev, förvara brevet och bifoga det till utlåtandeblanketten. 

Att lämna brottsanmälan

För att du ska kunna lämna en brottsanmälan behöver du identifiera dig som privatperson. Formuläret styr dig så att du säkert fyller i de nödvändiga uppgifterna. Om du av någon orsak inte kan lämna en elektronisk anmälan, kan du lämna en anmälan på närmaste polisinrättning under öppethållningstiderna. 

För de brott som nämns i rubrikerna kan du välja till exempel "Andra brott" och "brottsplats Internet". 

De brottsrubriceringar som ges i blanketten preciseras under utredningen och du behöver inte själv kunna namnge brotten. Det viktigaste är att polisen får alla nödvändiga uppgifter och att uppgifterna fylls i omsorgsfullt. 

Eventuella bilagor bifogas på fliken ytterligare information. 

Kom ihåg att uppge åtminstone följande uppgifter i brottsanmälan:

 • det är mycket viktigt att ordet "Vastaamo" nämns i anmälan
 • vem var det eventuella utpressningsbrevet adresserat till
 • om privata uppgifter om dig har läckt ut, var kan det eventuellt ha gått att läsa dessa uppgifter (om du vet)
 • eventuella krav på lösen, leveranssätt och kontonummer
 • har du betalat lösen till förövarna om du fått sådana krav.
   

Utlåtandeblanketterna finns i polisens nättjänst

I Vastaamofallet hörs målsägandena i första hand elektroniskt. I polisens e-tjänst finns nu en blankett för dem som har lämnat brottsanmälan om händelserna i oktober 2020 och som har samband med Vastaamo. En målsägande som har fyllt i en brottsanmälan kan lämna sitt utlåtande elektroniskt i polisens e-tjänst. Den som inte har lämnat en brottsanmälan, kan inte bli hörd som målsägande. 

De som lämnat en brottsanmälan om fallet får tillgång till utlåtandeblanketten i polisens e-tjänst. Polisinrättningarna registrerar de elektroniska brottsanmälningarna i polisens system, det tar vanligen några dagar. Först då polisinrättningen har registrerat brottsanmälan, får målsäganden tillgång till den elektroniska utlåtandeblanketten. Om blanketten inte är tillgänglig inom några dagar efter det att brottsanmälan har lämnats, kan du kontakta din lokala polisinrättning. 

För tillfället känner polisen till ca 24 000 målsäganden som lämnat brottsanmälan. För att målsägandena ska kunna höras har det exceptionellt stora antalet målsäganden beaktats. Vi har försökt skapa den elektroniska utlåtandeblanketten så att målsägandena lätt ska kunna fylla i den och på det sättet bli hörda. Blanketten finns på polisens egen plattform och stor vikt har lagts vid datasäkerheten. Det är alltså tryggt att fylla i blanketten. Det lönar sig att fylla i blanketten eftersom du på det sättet hålls med i straffprocessen och får en möjlighet att framställa dina yrkanden i ärendet.

Av datasäkerhetsskäl skickar polisen inga personliga kallelser eller länkar till förhörsblanketten till målsägandena. Om du får ett meddelande i polisens namn eller en länk för att du ska kunna fylla förhörsblanketten, är det inget äkta meddelande och länken ska inte öppnas. Du kommer till polisens nättjänst via sidan polisen.fi. Vi uppmanar målsägandena att gå till polisens webbplats genom att i webbläsarens adressfält skriva www.polisen.fi och att inte använda sökmotorer.

Jag är offer för dataintrånget mot Vastaamo, vad ska jag göra för att hållas kvar i straffprocessen?

 1. Lämna din brottsanmälan så fort som möjligt om du varit kund hos Vastaamo och misstänker att privat information om dig har lagts ut på nätet eller du har fått utpressningsbrev som har samband med dataintrånget mot Vastaamo. Lämna brottsanmälan bara om du inte redan har gjort det. I den härva som nu utreds är det fråga om utpressning och försök till utpressningar mellan den 23 och 24 oktober 2020 och spridning av information som kränker privatlivet, vi ber alltså att få brottsanmälningar gällande dessa.
 2. Då polisen har behandlat din anmälan, kommer du åt en elektronisk utlåtandeblankett i polisens e-tjänst. Att fylla i utlåtandeblanketten motsvarar ett målsägandeförhör, som är en del av polisens förundersökning. Du kan inte fylla i utlåtandeblanketten förrän polisen har registrerat din anmälan. Polisen behöver i allmänhet några dagar för registringen av brottsanmälan. Kontakta din polisinrättning om du inte kommer åt blanketten i e-tjänsten senast några dagar efter det att du lämnat brottsanmälan. 
 3. Fyll i den elektroniska utlåtandeblanketten och bifoga nödvändiga bilagor. Om du fått ett utpressningsbrev och du har en kopia av det, ska också detta brev bifogas till utlåtandeblanketten. 
 4. Efter det att du har lämnat din brottsanmälan och fyllt i den elektroniska utlåtandeblanketten, behöver du i detta skede inte göra någonting annat. Polisen kontaktar dig om anmälan eller utlåtandeblanketten behöver kompletteras. 

Observera att utlåtandeblanketten inte blir tillgänglig genast efter det att brottsanmälan har lämnats. Därför ber polisen att de som ännu inte lämnat en brottsanmälan gör det så fort som möjligt för att de också ska hinna lämna sitt utlåtande senast den 31 maj. Då utlåtandeblanketten har gjorts tillgänglig i e-tjänsten, kommer målsäganden åt den tre veckor.

Om du lämnat din brottsanmälan tidigare, men inte har fyllt i utlåtandeblanketten och du inte längre kommer åt den i e-tjänsten, vänligen kontakta din polisinrättning så görs blanketten på nytt tillgänglig för dig. 

Om du inte är säker på om du lämnat brottsanmälan eller har fyllt i den elektroniska utlåtandeblanketten ska du kontakta din polisinrättning.

Här finns polisinrättningarnas kontaktuppgifter: Polisinrättningarnas kontaktuppgifter.

Polisens video med anvisningar om hur ett elektroniskt utlåtande ska ges i Vastaamofallet:

Tips till nättipset

Om du har annan information om brottet kan du skicka den till polisens nättips. Kom dock ihåg att den kanalen inte kan användas för brottsanmälningar. 

Du vet väl att förmedling, behandling och sparande av läckt information uppfyller brottsrekvisit.

Psykiskt stöd och råd under straffprocessens skeden

Brottsofferjouren (RIKU) har samarbetat med Centralkriminalpolisen och stött dem som utsattes för dataintrånget sedan början av oktober 2020 då allmänheten informerades om dataintrånget.

Brottsofferjouren erbjuder fortfarande psykiskt stöd, stöd och råd under straffprocessens olika skeden, bland annat kan man få hjälp med den elektroniska brottsanmälan. På Brottsofferjourens sidor finns råd för dem som har utsatts för dataintrånget.

Om du under straffprocessen behöver praktiska råd eller psykiskt stöd kan du kontakta telefontjänsten Brottsofferjouren 116 006, tjänsten RIKUchat eller lämna begäran om kontakt till Brottsofferjouren (RIKU).  

Polisens pressmeddelande om saken:

31.8.2023 Förundersökningen gällande Vastaamo-dataintrånget är färdig

26.4.2023 Vastaamo-förundersökningen blir klar i slutet av sommaren – polisen ber offren fylla i utlåtandeblanketten

20.4.2023 Centralkriminalpolisen ordnar en presskonferens gällande Vastaamoläckan

27.2.2023 Den man som är misstänkt för dataintrånget mot Vastaamo utlämnades till Finland - kommer att yrkas häktad

28.10.2022 En person häktad i sin frånvaro i samband med dataintrånget mot Vastaamo

11.2.2022 Ett nytt oroande fenomen – brottslingar utsätter Vastaamo-läckans offer för motbjudande brott

27.10.2021 Polisutredningen gällande dataintrånget mot Vastaamo framskrider – målsägandeförhören påbörjas på nätet

23.6.2021 Offer för dataintrånget på Vastaamo: lämna brottsanmälan för att omfattas av straffprocessen

30.10.2020  Utredningen av dataintrånget fortsätter – polisen ber att publicering av detaljer övervägs noggrant

25.10.2020  Anvisningar om hur brottsanmälan ska lämnas till polisen då dina personuppgifter har delats på nätet med anledning av dataintrånget mot Vastaamo eller då du har fått ett utpressningsbrev 

25.10.2020  Polisens förundersökning av det exeptionellt omfattande dataintrånget fortsätter - brottets offer erbjuds samtalshjälp 

På finska: 

27.10.2021 Poliisi edistynyt Vastaamon tietomurron tutkinnassa – asianomistajakuulemiset aloitetaan verkossa

23.6.2021 Vastaamo-tietomurron uhri: rikosilmoituksella osaksi rikosprosessia

30.10.2020 Tietomurron tutkinta jatkuu – poliisi toivoo harkintaa asiaan liittyvien yksityiskohtien julkaisemisessa

25.10.2020 Toimintaohjeet rikoksen ilmoittamiseksi poliisille, kun henkilötietojasi on jaettu verkossa Vastaamon tietomurrosta johtuen tai olet vastaanottanut kiristyskirjeen

25.10.2020 Poliisin esitutkinta poikkeuksellisen laajassa tietomurrossa jatkuu – keskusteluapua rikoksen uhreille tarjolla

24.10.2020 Yksityishenkilöille on lähetetty kiristyssähköposteja – älä suostu vaatimuksiin, tee sähköinen rikosilmoitus, älä soita hätäkeskukseen

22.10.2020 Poliisi jatkaa epäillyn törkeän tietomurron tutkintaa, uhreja pyydetään tekemään rikosilmoitus  

På engelska:

27.10.2021 Progress made in investigation of Vastaamo hacking incident – police to start to interview victims online

23.6.2021 Victims of Vastaamo hacking incident: In order to become a party in the criminal proceedings, report the crime

30.10.2020 Investigation into computer break-in to continue – think carefully before sharing any information

27.10.2020 NBI to continue criminal investigation into exceptionally large-scale hacking of psychotherapy customer files