Länkstig

Navigeringsmeny

Poliisin ohjeet tietomurron uhreille -SV

Polisens anvisningar till Vastaamoläckans offer 

Om dina uppgifter har läckt ut på nätet eller om du har fått ett utpressningsbrev relaterat till dataintrånget på psykoterapicentret Vastaamo, lämna en elektronisk brottsanmälan till polisen. Om det inte går att lämna en elektronisk anmälan kan anmälan lämnas på närmaste polisinrättning under öppethållningstiderna. 

Observera att för tillfället är en brottsanmälan inte en förutsättning för att utredningen om de skador som orskats av dataintrånget ska fortsätta och därför är det inte så bråttom med anmälan. En brottsanmälan är dock en förutsättning för att offret som målsägande ska omfattas av straffprocessen. Då du lämnar anmälan är det viktigt att du omsorgsfullt fyller i de begärda uppgifterna. Om du fått ett utpressningsbrev, förvara brevet som sådant för utredningen.

Kom ihåg att uppge åtminstone följande uppgifter i brottsanmälan:

  • det är mycket viktigt att ordet "Vastaamo" nämns i anmälan
  • vem var utpressningsbrevet adresserat till
  • om privata uppgifter om dig har läckt ut, var kan det eventuellt ha gått att läsa dessa uppgifter (om känt)
  • eventuella lösenkrav, leveranssätt och kontonummer
  • har du betalat lösen till förövarna om du fått sådana krav.

Betala ingen lösen i utpressningssituationer.  Även om en lösensumma betalas är det ingen garanti för att dina personuppgifter tas bort eller att missbruk förhindras.

Att upprätta en brottsanmälan

För att kunna göra en brottsanmälan behöver du identifiera dig som privatperson. Blanketten styr ifyllandet av nödvändiga uppgifter. Om det inte går att lämna en elektronisk anmälan kan anmälan lämnas på närmaste polisinrättning under öppethållningstiderna. 

Som brott som nämns i rubriken kan du välja till exempel punkterna "Andra brott" och "som brottsplats Internet" . 

De brottsrubriceringar som ges på blanketten preciseras under utredningen och den drabbade behöver inte själv kunna räkna upp dem. Det viktigaste är att polisen får all nödvändig information omsorgsfullt ifylld. 

Eventuella bilagor kan tilläggas med fliken "ytterligare information".

Om du under straffprocessen behöver praktiska råd eller psykiskt stöd kan du kontakta telefontjänsten Brottsofferjouren 116 006, tjänsten RIKUchat eller lämna begäran om kontakt till Brottsofferjouren (RIKU).  

En utlåtandeblankett har öppnats i polisens elektroniska tjänst 

Målsägandena kommer i första hand att förhöras elektroniskt. I polisens elektroniska tjänst har öppnats den 27 oktober 2021 en blankett för dem som lämnat brottsanmälan gällande Vastaamorelaterade händelser i oktober 2020.  Alla de målsäganden som lämnat en brottsanmälan kan fram till slutet av januari elektroniskt ge sitt utlåtande i polisens elektroniska tjänst.  Man kan inte bli hörd som målsägande om man inte lämnat en brottsanmälan. 

Utlåtandeblanketten kommer att finnas på polisens elektroniska tjänst för dem som har anmält ett brott gällande händelsen. Om utlåtandeblanketten inte har dykt upp tre veckor efter att du lämnade in en brottsanmälan, kan du kontakta din lokala polisavdelning.

För tillfället känner polisen till omkring 22 000 målsäganden. För genomförandet av förhören beaktades det exceptionellt stora antalet offer. Vi har försökt göra den elektroniska blanketten sådan att målsägandena så enkelt och lätt som möjligt ska kunna fylla i den och på det sättet bli hörda. Blanketten finns på polisens egen plattform där datasäkerheten har ombesörjts och det är tryggt att fylla i blanketten. Det lönar sig att fylla i blanketten eftersom man på det sättet hålls med i straffprocessen och får en möjlighet att framställa sina yrkanden i ärendet.

Av datasäkerhetsskäl skickar polisen inga personliga kallelser eller länkar till förhörsblanketten till målsägandena. Om du får ett meddelande i polisens namn eller en länk för att du ska kunna fylla förhörsblanketten, är det inget äkta meddelande och länken ska inte öppnas. Du kommer till polisens elektroniska kundtjänst via sidan polisen.fi. Vi uppmanar målsägandena att gå till polisens webbplats genom att i webbläsarens adressfält skriva www.polisen.fi och inte använda sökmotorer.

Polisens video med anvisningar om hur ett elektroniskt utlåtande ska ges i Vastaamofallet:

Tips till nättipset

Om du har annan information om brottet kan du skicka den till polisens nättips. Kom dock ihåg att den kanalen inte kan användas för brottsanmälningar. 

Du vet väl att förmedling, behandling och sparande av läckt information uppfyller brottsrekvisit.

Psykiskt stöd och råd under straffprocessens skeden

Brottsofferjouren (RIKU) har samarbetat med Centralkriminalpolisen och stött dem som utsattes för dataintrånget sedan början av oktober 2020 då allmänheten informerades om dataintrånget. Brottsofferjouren erbjuder fortfarande psykiskt stöd, stöd och råd under straffprocessens olika skeden, bland annat kan man få hjälp med den elektroniska brottsanmälan. På Brottsofferjourens sidor finns råd för dem som har utsatts för dataintrånget.

Polisens pressmeddelande om saken:

28.10.2022 En person häktad i sin frånvaro i samband med dataintrånget mot Vastaamo

27.10.2021 Polisutredningen gällande dataintrånget mot Vastaamo framskrider – målsägandeförhören påbörjas på nätet

23.6.2021 Offer för dataintrånget på Vastaamo: lämna brottsanmälan för att omfattas av straffprocessen

30.10.2020  Utredningen av dataintrånget fortsätter – polisen ber att publicering av detaljer övervägs noggrant

25.10.2020  Anvisningar om hur brottsanmälan ska lämnas till polisen då dina personuppgifter har delats på nätet med anledning av dataintrånget mot Vastaamo eller då du har fått ett utpressningsbrev 

25.10.2020  Polisens förundersökning av det exeptionellt omfattande dataintrånget fortsätter - brottets offer erbjuds samtalshjälp 

På finska: 

27.10.2021 Poliisi edistynyt Vastaamon tietomurron tutkinnassa – asianomistajakuulemiset aloitetaan verkossa

23.6.2021 Vastaamo-tietomurron uhri: rikosilmoituksella osaksi rikosprosessia

30.10.2020 Tietomurron tutkinta jatkuu – poliisi toivoo harkintaa asiaan liittyvien yksityiskohtien julkaisemisessa

25.10.2020 Toimintaohjeet rikoksen ilmoittamiseksi poliisille, kun henkilötietojasi on jaettu verkossa Vastaamon tietomurrosta johtuen tai olet vastaanottanut kiristyskirjeen

25.10.2020 Poliisin esitutkinta poikkeuksellisen laajassa tietomurrossa jatkuu – keskusteluapua rikoksen uhreille tarjolla

24.10.2020 Yksityishenkilöille on lähetetty kiristyssähköposteja – älä suostu vaatimuksiin, tee sähköinen rikosilmoitus, älä soita hätäkeskukseen

22.10.2020 Poliisi jatkaa epäillyn törkeän tietomurron tutkintaa, uhreja pyydetään tekemään rikosilmoitus  

På engelska:

27.10.2021 Progress made in investigation of Vastaamo hacking incident – police to start to interview victims online

23.6.2021 Victims of Vastaamo hacking incident: In order to become a party in the criminal proceedings, report the crime

30.10.2020 Investigation into computer break-in to continue – think carefully before sharing any information

27.10.2020 NBI to continue criminal investigation into exceptionally large-scale hacking of psychotherapy customer files