Länkstig

Navigeringsmeny

Poliisin ohjeet tietomurron uhreille -SV

Polisens anvisningar till Vastaamoläckans offer 

Om dina uppgifter har läckt ut på nätet eller om du har fått ett utpressningsbrev relaterat till dataintrånget på psykoterapicentret Vastaamo, lämna en elektronisk brottsanmälan till polisen. Om det inte går att lämna en elektronisk anmälan kan anmälan lämnas på närmaste polisinrättning under öppethållningstiderna. 

Observera att för tillfället är en brottsanmälan inte en förutsättning för att utredningen om de skador som orskats av dataintrånget ska fortsätta och därför är det inte så bråttom med anmälan. En brottsanmälan är dock en förutsättning för att offret som målsägande ska omfattas av straffprocessen. Då du lämnar anmälan är det viktigt att du omsorgsfullt fyller i de begärda uppgifterna. Om du fått ett utpressningsbrev, förvara brevet som sådant för utredningen.

Kom ihåg att uppge åtminstone följande uppgifter i brottsanmälan:

  • det är mycket viktigt att ordet "Vastaamo" nämns i anmälan
  • vem var utpressningsbrevet adresserat till
  • om privata uppgifter om dig har läckt ut, var kan det eventuellt ha gått att läsa dessa uppgifter (om känt)
  • eventuella lösenkrav, leveranssätt och kontonummer
  • har du betalat lösen till förövarna om du fått sådana krav.

Betala ingen lösen i utpressningssituationer.  Även om en lösensumma betalas är det ingen garanti för att dina personuppgifter tas bort eller att missbruk förhindras.

Att upprätta en brottsanmälan

För att kunna göra en brottsanmälan behöver du identifiera dig som privatperson. Blanketten styr ifyllandet av nödvändiga uppgifter. Om det inte går att lämna en elektronisk anmälan kan anmälan lämnas på närmaste polisinrättning under öppethållningstiderna. 

Som brott som nämns i rubriken kan du välja till exempel punkterna "Andra brott" och "som brottsplats Internet" . 

De brottsrubriceringar som ges på blanketten preciseras under utredningen och den drabbade behöver inte själv kunna räkna upp dem. Det viktigaste är att polisen får all nödvändig information omsorgsfullt ifylld. 

Eventuella bilagor kan tilläggas med fliken "ytterligare information".

Om du under straffprocessen behöver praktiska råd eller psykiskt stöd kan du kontakta telefontjänsten Brottsofferjouren 116 006, tjänsten RIKUchat eller lämna begäran om kontakt till Brottsofferjouren (RIKU).  

Tips till nättipset

Om du har annan information om brottet kan du skicka den till polisens nättips. Kom dock ihåg att den kanalen inte kan användas för brottsanmälningar. 

Du vet väl att förmedling, behandling och sparande av läckt information uppfyller brottsrekvisit.

Psykiskt stöd och råd under straffprocessens skeden

Brottsofferjouren (RIKU) har samarbetat med Centralkriminalpolisen och stött dem som utsattes för dataintrånget sedan början av oktober 2020 då allmänheten informerades om dataintrånget. Brottsofferjouren erbjuder fortfarande psykiskt stöd, stöd och råd under straffprocessens olika skeden, bland annat kan man få hjälp med den elektroniska brottsanmälan. På Brottsofferjourens sidor finns råd för dem som har utsatts för dataintrånget.

Polisens pressmeddelande om saken:

23.6.2021 Offer för dataintrånget på Vastaamo: lämna brottsanmälan för att omfattas av straffprocessen

30.10.2020  Utredningen av dataintrånget fortsätter – polisen ber att publicering av detaljer övervägs noggrant

25.10.2020  Anvisningar om hur brottsanmälan ska lämnas till polisen då dina personuppgifter har delats på nätet med anledning av dataintrånget mot Vastaamo eller då du har fått ett utpressningsbrev 

25.10.2020  Polisens förundersökning av det exeptionellt omfattande dataintrånget fortsätter - brottets offer erbjuds samtalshjälp 

På finska: 

23.6.2021 Vastaamo-tietomurron uhri: rikosilmoituksella osaksi rikosprosessia

30.10.2020 Tietomurron tutkinta jatkuu – poliisi toivoo harkintaa asiaan liittyvien yksityiskohtien julkaisemisessa

25.10.2020 Toimintaohjeet rikoksen ilmoittamiseksi poliisille, kun henkilötietojasi on jaettu verkossa Vastaamon tietomurrosta johtuen tai olet vastaanottanut kiristyskirjeen

25.10.2020 Poliisin esitutkinta poikkeuksellisen laajassa tietomurrossa jatkuu – keskusteluapua rikoksen uhreille tarjolla

24.10.2020 Yksityishenkilöille on lähetetty kiristyssähköposteja – älä suostu vaatimuksiin, tee sähköinen rikosilmoitus, älä soita hätäkeskukseen

22.10.2020 Poliisi jatkaa epäillyn törkeän tietomurron tutkintaa, uhreja pyydetään tekemään rikosilmoitus  

På engelska:

23.6.2021 Victims of Vastaamo hacking incident: In order to become a party in the criminal proceedings, report the crime

30.10.2020 Investigation into computer break-in to continue – think carefully before sharing any information

27.10.2020 NBI to continue criminal investigation into exceptionally large-scale hacking of psychotherapy customer files