Polisutredningen gällande dataintrånget mot Vastaamo framskrider – målsägandeförhören påbörjas på nätet

Utgivningsdatum 27.10.2021 12.59
Nyhet

Centralkriminalpolisen har sedan hösten 2020 utrett dataintrånget mot Psykoterapicentralen Vastaamo. Utredningen framskrider och nu påbörjas de elektroniska målsägandeförhören med dem som blev offer för brott som en följd av dataintrånget.

Psykoterapicentralen Vastaamo utsattes för ett misstänk dataintrång som ledde till att känslig information om flera Vastaamoklienter kom ut på nätet. En del av Vastaamos klienter fick utpressningsbrev i samband med dataintrånget. Centralkriminalpolisen utreder saken som grovt dataintrång, grov utpressning och grovt spridande av information som kränker privatlivet. 

– Förundersökningen har framskridit avsevärt och polisen har en intressant utomeuropeisk utredningslinje. Under utredningen har flera alternativa händelseförlopp och flera personer uteslutits. Vi har under utredningen samarbetat med polisinrättningar och myndigheter både i Finland och utomlands, berättar undersökningsledaren, kriminalkommissarie Marko Leponen vid Centralkriminalpolisen.

Centralkriminalpolisen har dessutom följt med de brott som är en följd av dataintrånget. Utgående från den informationen som finns i brottsanmälningssystemet har vi bland annat följt med om personuppgifter som härstammar från Vastaamos databas utyttjats för exempelvis identitetsstölder eller bedrägerier.

– Genom att följa med situationen sammanställer vi en lägesbild av hur databasen utnyttjas för brottsliga syften. Vi har följt med situationen för att omedelbart kunna ingripa i de brott som är en följd av dataintrång och för att också i framtiden vara bättre förberedda. I detta fall har vi inga iakttagelser om omfattande utnyttjande, berättar Leponen.

En utlåtandeblankett öppnas i polisens elektroniska tjänst 

Målsägandena kommer i första hand att förhöras elektroniskt. I polisens elektroniska tjänst öppnas i dag den 27 oktober 2021 klockan 16 en blankett för dem som lämnat brottsanmälan gällande Vastaamorelaterade händelser i oktober 2020.  Alla de målsäganden som lämnat en brottsanmälan kan fram till slutet av januari elektroniskt ge sitt utlåtande i polisens elektroniska tjänst.  Man kan inte bli hörd som målsägande om man inte lämnat en brottsanmälan. 

– För tillfället känner polisen till omkring 22 000 målsäganden. För genomförandet av förhören beaktades det exceptionellt stora antalet offer. Vi har försökt göra den elektroniska blanketten sådan att målsägandena så enkelt och lätt som möjligt ska kunna fylla i den och på det sättet bli hörda. Blanketten finns på polisens egen plattform där datasäkerheten har ombesörjts och det är tryggt att fylla i blanketten. Det lönar sig att fylla i blanketten eftersom man på det sättet hålls med i straffprocessen och får en möjlighet att framställa sina yrkanden i ärendet, säger Leponen.

Av datasäkerhetsskäl skickar polisen inga personliga kallelser eller länkar till förhörsblanketten till målsägandena. Om du får ett meddelande i polisens namn eller en länk för att du ska kunna fylla förhörsblanketten, är det inget äkta meddelande och länken ska inte öppnas. Du kommer till polisens elektroniska kundtjänst via sidan polisen.fi. Vi uppmanar målsägandena att gå till polisens webbplats genom att i webbläsarens adressfält skriva www.polisen.fi och inte använda sökmotorer.

Polisens video med anvisningar om hur ett elektroniskt utlåtande ska ges i Vastaamofallet

Polisens anvisningar till offren för dataintrånget på Vastaamo.

Råd för hur blanketten ska fyllas i och samtalshjälp erbjuds av Rikosuhripäivystys 116 006-nummertjänst och RIKUchat. Det lönar sig att först i lugn och ro bli bekant med förhörsblanketten och anvisningarna på sidan riku.fi/sv/vastaamo.