Länkstig

Navigeringsmeny

Tietoa matkailijalle alku sv

Information till resenärer som anländer till Finland 

Här finns information till dem som planerar att resa till Finland, bland annat om att sköta ärenden med polisen, nödvändiga resehandlingar och vistelse i Finland.

I Finland kan man lita på polisen och den finska polisen är en omutlig myndighet. Den senaste enkäten visar att cirka 90 procent av finländarna anser att polisen är pålitlig. 

Våra poliser är rätt språkkunniga. Du kan sköta ärenden hos polisen på finska, svenska och engelska. Om det behövs tar polisen hjälp av en tolk.
 

Helsingin tuomiokirkko, Senaatintori ja Aleksanteri toisen patsas kuvattuna auinkoisessa säässä. Kirkon portaille taiteiltu teksti "Hauskaa vappua".

 

Inresa och vistelse 

Vilka handlingar som krävs för att resa in i Finland bestäms av det land du är medborgare i. 

När du anländer från nordiska länder

Nordiska medborgare (Sverige, Norge, Danmark och Island) får resa in och vistas i ett annat nordiskt land utan desto mer villkor, så länge de kan verifiera sin identitet och nationalitet vid behov på ett pålitligt sätt.

Obs! I coronatider kan det finnas begränsningar för rörligheten mellan länderna. Ta alltså reda på landsvisa begränsningar innan du reser.

Medborgare i Europeiska unionen

EU-medborgare och medborgare i Schweiz och Liechtenstein behöver bara ett giltigt resedokument, det vill säga ett pass eller identitetskort, för att resa in i landet och vistas här i mindre än tre (3) månader.

En längre vistelse kräver att man registrerar sig hos Migrationsverket. 

Obs! I coronatider kan det finnas begränsningar för rörligheten mellan länderna. Ta alltså reda på landsvisa begränsningar innan du reser.

Tredjelandsmedborgare

Inresa för medborgare i tredje land, det vill säga andra länder än de ovan nämnda, kräver alltid ett giltigt pass. För en kortare vistelse behövs även visum om du inte är medborgare i ett visumfritt land. För en längre vistelse, det vill säga mer än 90 dygn, behöver du uppehållstillstånd.  

Närmare information om resedokument som krävs för att resa in i Finland finns på Utrikesministeriets webbplats.

Obs! I coronatider kan det finnas begränsningar för rörligheten mellan länderna. Ta alltså reda på landsvisa begränsningar innan du reser.

Att ansöka om visum

Om du behöver visum kan du i det land därifrån du reser ansöka om visum vid närmaste finländska beskickning eller visumcentral som beskickningen hänvisar till. Det är Utrikesministeriet som utfärdar visum till Finland. 

Vid behov kan polisen förlänga giltighetstiden för ett visum i det fall att du inte kan lämna landet på grund av oöverstigligt hinder, humanitära eller allvarliga personliga skäl. Polisen kan även vid behov återkalla eller upphäva ett visum. Mer information finns under rubriken Förlängning av visum.

Polisbil på stranden. Himlen lyser rött i bakgrunden.

 

Att resa in i Finland med bil

Om du reser till Finland med bil är du enligt lag skyldig att ha vinterdäck mellan den 1 november och den 31 mars om vädret eller föret så kräver. Ta alltså del av väderprognoserna före en resa till Finland. Finland är ett långt land och vädret kan variera kraftigt. Var beredd på att det kan vara sommarväder i de södra delarna medan Lappland kan ha hala vägar och vinterförhållanden.

När du reser in i Finland ska du vara noga med att inte ha en radardetektor i bilen. Enligt finsk lag är användning och innehav av en radardetektor i ett motorfordon eller i dess släpvagn förbjudet på områden som är avsett för eller används för allmän trafik. Polisen skriver ut böter för en radardetektorförseelse och beslagtar anordningen. Detta kan påverka möjligheten att få visum. I kombination med andra förseelser kan följden även bli ett körförbud.

Förbjudna föremål och vapen

Vapen och andra farliga föremål får inte föras in i Finland utan tillstånd. Knogjärn, stiletter, gaspistoler, fjäderbatonger eller kamouflerade eggvapen klassificeras i Finland som farliga föremål och innehav av sådana är ett brott. Mer information om begränsningar när det gäller att föra in varor och ämnen till Finland finns på Tullens webbplats.

De som idkar sportskytte eller jakt har möjlighet att föra in ett vapen till Finland.  Tillstånd och dokument som krävs för detta varierar beroende på från vilket land du tar in vapnet. Ansök om tillstånd i det land därifrån du reser. Du behöver även en inbjudan till det sportskytte- eller jaktevenemang du ska delta i. Mer information om vapentillstånd finns på Polisens webbplats under rubriken Vapentillstånd.

Att röra sig i skog och mark i Finland 

Allemansrätten i Finland ger var och en som vistas här möjligheten att röra sig fritt i och njuta av naturen. Allemansrätten regleras och begränsas av olika lagar. 

Nedan finns en kort lista över rättigheter och skyldigheter när det gäller allemansrätten:

Tietoa matkailijalle haitari sv

Tietoa matkailijale loppu sv

Att röra sig i gränszonen

Om du rör dig och vistas nära den finsk-ryska gränsen kan du behöva ett gränszonstillstånd. Gränszonen är ett cirka tre kilometer brett område vid den finsk-ryska gränsen, och du måste ha ett tillstånd för att röra dig där. Polisen har rätt att kräva att man visar upp ett gränszonstillstånd och kan vid behov återkalla det.

Det är straffbart att röra sig i gränszonen utan tillstånd. Den som olagligt passerar gränsen gör sig skyldig till riksgränsbrott.

Att bila i Finland

När du rör dig med bil i Finland måste du följa vägtrafiklagen. Se till att ditt fordon är trafikdugligt enligt nationell och europeisk lagstiftning. 

Du kan köra bil i Finland om ditt körkort har utfärdats i länder som Finland har erkänt och har diplomatiska förbindelser med. 

I Finland är det inte tillåtet att köra under påverkan av alkohol eller droger. Det är även förbjudet att köra under påverkan av läkemedel om körförmågan blir sämre eller avsevärt sämre. En förare gör sig skyldig till rattfylleri om man kan mäta en alkoholhalt i blodet på över 0,5 promille. Rattfylleri leder i allmänhet till böter och körförbud. 

Mer information om trafikbrott finns på Polisens webbplats under rubriken Brott.

Resenären och polisen

Ring nödnumret 112 om du behöver akut hjälp av polisen. I icke brådskande ärenden får du behändigt kontakt med polisen genom att ringa eller gå till närmaste polisstation. På Polisens webbplats finns kontaktuppgifter till polisstationerna runtom i landet.  

Borttappat resedokument

Om du tappar bort ditt pass eller annat resedokument, anmäl det till polisen på närmaste polisstation och kontakta ditt lands ambassad eller konsulat. Mer information om utländska beskickningar i Finland finns på Utrikesministeriets webbplats.

Fick du böter?

Om du får böter medan du vistas i Finland måste du betala dem enligt uppgifterna på böteslappen. På böteslappen finns även anvisningar om internationella betalningar. 

Obetalda böter kan senare påverka möjligheten att få ett nytt visum till Finland. En påminnelse om obetalda böter kan skickas till den bötfälldas hemadress. 

Kan polisen gripa någon?

Polisen kan använda tvångsmedel för att utreda brottmål. Till exempel kan en brottsmisstänkt gripas och, under vissa förutsättningar, anhållas. 

I samband med övervakning av allmän ordning kan polisen gripa en person även om det inte är fråga om ett brottmål. I så fall är personen vanligen berusad eller orsakar på annat sätt störning. 

Polisen upplyser alltid om orsakerna till gripandet och ger vägledning i ärendet. 

Polisbil och polis på sjön på vintern. Flammande norrsken i bakgrunden.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?