Liikennerikokset-sivu sv

Trafikbrott

Polisen upptäcker trafikbrott och ingriper i dem dagligen.  Ofta avslöjas trafikbrott i samband med trafikövervakning eller larmverksamhet. Typiskt för trafikbrott är att de medför fara för andra.

En polis i overall tar emot ett körkort som en förare sträcker fram genom bilfönstret.

Liikennerikokset heroteksti painikkeiden alle sv

Trafikbrott regleras i strafflagen, bland annat i paragraferna om äventyrande av trafiksäkerheten och rattfylleri. Trafikbrott kan också ta plats på sjön, i luften eller i järnvägstrafiken. 

Påföljden för trafikbrott är böter eller fängelse. Alla förseelser som inträffar i trafiken är inte brott, utan de behandlas som administrativ avgift för trafikförseelse. Lagstiftning i anknytning till detta finns i trafiklagen och andra lagar som berör vägtrafiken. Avgift för trafikförseelse används också i sjötrafiken. 

Liikennerikoksista voi seurata ajokielto sv

Trafikbrott kan leda till körförbud

Polisen behandlar ofta upptäckta trafikbrott på plats och ställe med ordningsbotsföreläggande. För de grövsta brotten gör polisen en brottsanmälan. I rattfyllerifall för polisen den misstänkta på prov med precisionsalkometer eller blodprov, och gör brottsanmälan. 

På grundval av vissa brott meddelar polisen även körförbud. Dessa är bland annat 

  • upprepade trafikförseelser och trafikbrott
  • allvarlig likgiltighet i samband med äventyrande av trafiksäkerheten
  • förande av fortskaffningsmedel utan behörighet
  • rattfylleri utomlands
  • rattfylleri och grovt rattfylleri
  • grovt äventyrande av trafiksäkerheten
  • brott med transport av farliga ämnen.

En båtpolis står på ett båtdäck med en alkometer i handen.

Liikennerikokset -haitari sv