Navigeringsmeny

Offentliga tillställningar

Offentliga tillställningar

En tillställning är offentlig då den är öppen för vem som helst, med eller utan inträdesavgift.

Olika mässor och marknader, idrottstävlingar, uppvisningar och nöjestillställningar räknas som offentliga tillställningar. Att delta i en offentlig tillställning förutsätter alltså inte någon särskild inbjudan eller medlemskap i någon sammanslutning. En allmän sammankomst, dvs. en demonstration, är inte en offentlig tillställning.

Vilka tillställningar ska anmälas?

Ordnande av en offentlig tillställning ska i regel anmälas skriftligt till polisen på den ort där tillställningen äger rum. 

Alla offentliga tillställningar behöver inte anmälas. Ofta är sådana händelser av sådan art att utomstående och miljön inte påverkas negativt och att separata trafikarrangemang inte krävs. Platsen för tillställningen eller en fåtalig publik kan också utgöra grund för att inte anmäla tillställningen. 

Eftersom de lokala omständigheterna varierar stort på olika håll i landet, är det svårt att entydigt fastställa vilka tillställningar som inte alls behöver anmälas. 

Det är alltid bra att kontakta polisen på den ort där tillställningen ordnas och ta reda på den lokala ståndpunkten. En tillställning kräver en anmälan åtminstone då den

  • är stor (flera hundra besökare)
  • ordnas utomhus på offentlig plats (i synnerhet trafikleder)
  • riktar sig till särskilda grupper
  • pågår till sent på kvällen eller in på natten (efter kl. 22.00)
  • behöver ordningsvakter eller trafikledare
  • har utskänkning
  • måste ha säkerhetsplanering (tillställningar med över 200 besökare)
  • väcker starka känslor (risk för att någon vill störa tillställningen).

Yleisötilaisuudet -haitari sv

Yleisötilaisuudet kuva sv