Länkstig

Poliisitoiminnan ohjaus ja seuranta -hero -sv

Styrning och uppföljning av polisverksamhet

Polisens verksamhet beviljas årligen ett statligt anslag som 2021 uppgick till 838 miljoner euro.

Ur polisens bokslut framgår vad pengarna har använts till. I verksamhetsberättelserna finns statistik över det arbete som polisens närapå 10 000 anställda utför.

Polisens resultatmål är offentliga. Inrikesministeriet sätter upp polisens mål. Polisstyrelsen förhandlar om och sätter mål för polisinrättningarna och polisenheterna.

En cykelpolis pratar med en kund i gul jacka. Polismannen har en penna och ett block i handen. I bakgrunden står en annan polis på sin cykel.

Poliisitoiminnan ohjaus ja seuranta heron tekstien jatko sv

En del av de handlingar som nämns på webbplatsen uppfyller inte till alla delar tillgänglighetskraven. Om dokumentet inte finns på webbplatsen kan du fråga om det på den aktuella polisenhetens registratorskontor. 

Det är i första hand Statens revisionsverk som har hand om polisens externa revision. Polisens egna enheter sköter om den interna laglighetsövervakningen och interna revisionen.
 

Mer information finns på webbplatsen för Statens revisionsverk

Läs mer om polisens laglighetsövervakning och interna revision på polisens webbplats