Navigeringsmeny

Toiminta- ja taloussuunnitelmat sv

Verksamhets- och ekonomiplaner

Polisen har en flerårig verksamhets- och ekonomiplan som ingår i planeringen av statsekonomin. Planen bygger på de riktlinjer för statsfinanser och förfaringssätt som statsrådet har godkänt. 

I verksamhets- och ekonomiplanen ingår

 • det viktigaste riktlinjerna för ämbetsverkets operativa verksamhet
 • resultatmål och nyckeltal
 • en uppskattning av anslagsbehov och beräknade inkomster under planeringsperioden.

Verksamhets- och ekonomiplanen för Inrikesministeriets förvaltningsområde beskriver de viktigaste planerna och resultatmålen inom ministeriets olika sektorer samt uppskattningar av anslagsbehov och beräknade inkomster.

Hur verksamhets- och ekonomiplanen ska utarbetas har fastställts i förordningen om statsbudgeten.
 

Poliisin työntekijöitä neuvotteluhuoneen pöydän ääressä, etualalla kannettavan tietokoneen näyttö.


Polisens verksamhets- och ekonomiplaner

Polisens verksamhets- och ekonomiplaner nedan uppfyller inte till alla delar tillgänglighetskraven. 

Handlingarna kan begäras från Polisstyrelsens registratorskontor på adressen [email protected]. Handlingarna finns endast på finska.

 • Polisens verksamhets- och ekonomiplan 2021–2023 och resultatplan 2020
 • Polisens verksamhets- och ekonomiplan 2020–2023 och resultatplan 2019
 • Polisens verksamhets- och ekonomiplan 2019–2022 och resultatplan 2018
 • Polisens verksamhets- och ekonomiplan 2018–2021 och resultatplan 2017
 • Polisens verksamhets- och ekonomiplan 2017–2020 och resultatplan 2016
 • Polisens verksamhets- och ekonomiplan 2016–2019 och resultatplan 2015
 • Polisens verksamhets- och ekonomiplan 2014–2018
   

Förordningen om statsbudgeten i Finlex

Mer information om verksamhets- och ekonomiplanerna för Inrikesministeriets förvaltningsområde (på finska)