Navigeringsmeny

Toiminta- ja taloussuunnitelmat sv

Verksamhets- och ekonomiplaner

Polisen har en flerårig verksamhets- och ekonomiplan som ingår i planeringen av statsekonomin. Planen bygger på de riktlinjer för statsfinanser och förfaringssätt som statsrådet har godkänt. 

I verksamhets- och ekonomiplanen ingår

  • det viktigaste riktlinjerna för ämbetsverkets operativa verksamhet
  • resultatmål och nyckeltal
  • en uppskattning av anslagsbehov och beräknade inkomster under planeringsperioden.

Verksamhets- och ekonomiplanen för Inrikesministeriets förvaltningsområde beskriver de viktigaste planerna och resultatmålen inom ministeriets olika sektorer samt uppskattningar av anslagsbehov och beräknade inkomster.

Hur verksamhets- och ekonomiplanen ska utarbetas har fastställts i förordningen om statsbudgeten.
 

Poliisin työntekijöitä neuvotteluhuoneen pöydän ääressä, etualalla kannettavan tietokoneen näyttö.


Polisens verksamhets- och ekonomiplaner

De äldre polisens verksamhets- och ekonomiplaner uppfyller inte till alla delar tillgänglighetskraven. 

Handlingarna kan begäras från Polisstyrelsens registratorskontor på adressen kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi. Handlingarna finns endast på finska.

Förordningen om statsbudgeten i Finlex

Mer information om verksamhets- och ekonomiplanerna för Inrikesministeriets förvaltningsområde (på finska)