Länkstig

Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Polisinrättningen i Helsingfors

Vi ansvarar tillsammans med Helsingfors stad och andra myndigheter samt organisationer och invånare för att huvudstaden är trygg och trivsam för alla. Helsingfors polisstation ligger i Böle. Hos oss kan du lämna in en brottsanmälan, ansöka om pass, identitetskort och andra tillstånd.

Ring alltid 112 i en nödsituation.

Sköt dina ärenden i första hand på nätet.

Läs anvisningarna först innan du ansöker om pass, id-kort eller annat tillstånd eller lämnar in en brottsanmälan.

Boka en servicetid där i förväg, när det är möjligt.

Polisinrättningen som behandlar ditt ärende svarar på frågor om pågående ärenden. Till exempel beställningar av utredningsprotokoll och kopior av brottsanmälningar ska göras direkt till inrättningen eller stationen. Se kontaktuppgifterna för den aktuella inrättningen eller stationen.

För samtal till 0295-numret betalar du

 • lokalnätsavgift (lna), när du ringer från ett fast telefonnät
 • mobilsamtalsavgift (msa), när du ringer från en mobiltelefon
 • avgift för utlandssamtal, när du ringer från utlandet.

Du betalar för samtalet i enlighet med din operatörs prislista. Du betalar även för kötiden.

Postadress

PB 11, 00241 HELSINGFORS

E-faktureringsadress

 • E-faktureringsadress/EDI-kod
  003702454321
 • Förmedlarkod (OpusCapita)
  E204503
 • FO-nummer
  0245432-1
 • Momsregistreringsnummer
  FI0245432-1

Polisen accepterar endast e-fakturor som uppfyller europeiska standarder.

Telefonnummer

 • Automatisk trafikövervakning, avgifter för trafikförseelse och omprövningsbegäran
  0295 417 917
  mån–fre 9.00–15.00
 • Beställning av handlingar gällande utredningar
  0295 478 801
  mån 12.00–14.00, tor 12.00–14.00
 • Brottsundersökning
  0295 417 921
  mån–fre 12.00–15.00
 • Hittegods
  0295 477 912
  mån 9.00–11.00, ons 9.00–11.00, fre 9.00–11.00
 • Körrättsärenden
  0295 475 911
  mån–tor 9.00–11.00
 • Riksomfattande rådgivningstjänst och tidsbokning
  0295 419 800
  mån–fre 8.00–16.15
 • Säkerhetsbranschen
  0295 473 133
  tis–fre 9.00–11.00
 • Tillståndsärenden, kundtjänst
  0295 419 800
  mån–fre 8.00–16.15
 • Tipstelefon
  0295 417 931
 • Vapentillståndsärenden
  0295 475 249
  mån–fre 9.00–11.00
 • Växeln
  0295 470 011

E-postadresser

Yhteystiedot - kiinteät linkit SV