Länkstig

Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Polisinrättningen i Helsingfors

Vi tryggar alla människors vardag tillsammans med Helsingfors stad, övriga myndigheter samt organisationer och invånare. Utöver den lokala polisens grundläggande uppgifter ansvarar vi för säkerheten för republikens president, statsrådets medlemmar och statschefer. Även polisens riksomfattande beredskapsgrupp är placerad i vår inrättning. För tjänster och öppettider, se informationen om polisstationerna.
Helsingfors-karta.jpg

Kontaktuppgifter

PB 11, 00241 HELSINGFORS

Riksomfattande rådgivningstjänst och tidsbokning 0295 419 800
Växeln 0295 470 011

Automatisk övervakning, avgift för trafikförseelse och rättelseyrkanden [email protected]
Begäran om information och förvaltningsklagan [email protected]
Förebyggande funktioner [email protected]
Offentlig tillställning [email protected]
Polismusikkår [email protected]
Protokollbeställning [email protected]
Registreringskontor [email protected]
Tillståndsärenden (pass, personkort) [email protected]
Tips via e-post (brottstips) [email protected]

E-faktureringsadress
E-faktureringsadress/EDI-kod 003702454321 Förmedlarkod (OpusCapita) E204503 FO-nummer 0245432-1 Momsregistreringsnummer FI0245432-1

Växeln 0295 470 011

Vid nödsituation, ring alltid 112.

Polisens riksomfattande rådgivningstjänst hjälper i icke brådskande ärenden.

nätttjänsten kan du boka en tid på förehand, söka pass och identitetskort eller göra en brottsanmäla i flesta fall. Läs anvisningar först.

Offentliga delgivningar och kungörelser

Offentliga delgivningar och kungörelser 

Undan meddelas om offentliga delgivningar.  Här ser du också kungörelser, samt vår auktions- och anskaffningsanmälningar. 

 

Innehållspublicerare