Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Polisinrättningen i Helsingfors, verksamhetsställen och tjänster

Vi ansvarar tillsammans med Helsingfors stad och andra myndigheter samt organisationer och invånare för att huvudstaden är trygg och trivsam för alla. Helsingfors polisstation ligger i Böle. Hos oss kan du lämna in en brottsanmälan, ansöka om pass, identitetskort och andra tillstånd.
 • Ring alltid 112 i en nödsituation.

  Sköt dina ärenden i första hand på nätet.

  Läs anvisningarna först innan du ansöker om pass, id-kort eller annat tillstånd eller lämnar in en brottsanmälan.

  Boka en servicetid där i förväg, när det är möjligt.

  Polisinrättningen som behandlar ditt ärende svarar på frågor om pågående ärenden. Till exempel beställningar av utredningsprotokoll och kopior av brottsanmälningar ska göras direkt till inrättningen eller stationen. Se kontaktuppgifterna för den aktuella inrättningen eller stationen.

  För samtal till 0295-numret betalar du

  • lokalnätsavgift (lna), när du ringer från ett fast telefonnät
  • mobilsamtalsavgift (msa), när du ringer från en mobiltelefon
  • avgift för utlandssamtal, när du ringer från utlandet.

  Du betalar för samtalet i enlighet med din operatörs prislista. Du betalar även för kötiden.

Helsingfors huvudpolisstation

 • Beskrivning
  I Polishus 1 tar vi emot anmälningar om brott och sköter hittegodsärenden. I Polishus 2 betjänar vi kunderna i pass-, identitetskorts- och vapenärenden. Observera att man bara kan fråga efter nycklar och glasögon genom att personligen besöka hittegodstjänsten. Hittegods kan även levereras per post till adressen Polisinrättningen i Helsingfors, Hittegods, PB 11, 00241 Helsingfors. När du levererar något per post ska du ange tid och plats för upphittandet, upphittarens namn och kontaktuppgifter samt om upphittaren vill ha en belöning. Om övergivna cyklar ska meddelas till kundservicen vid stadsmiljöenheten vid Helsingfors stad, tfn 09 310 22111 eller kaupunkiymparisto@hel.fi. Undantag i öppettider:
  Besöksadress
  Böletået 13, 00240 HELSINGFORS
  Visa på kartan
  Postadress
  PB 11, 00241 HELSINGFORS
  Öppettider
  • Mån.-fre. 8-16.15 samt lör.-sön. 8-16.
  Undantag
  • 24.2.2023–31.12.2025
   Hittegods kundtjänst via telefon är tillfälligt stängd under juli. Hittegodstjäsnsten betjänar vid polisjouren Mån.–fre. 9.00–11.00. Observera att man bara kan fråga efter nycklar genom att personligen besöka hittegodstjänsten.
  • 8.7.2024–4.8.2024
   Hittegodstjäsnsten betjänar på tisdagar och torsdagar kl. 9.00–11.00.

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Brottsundersökning
   0295 417 921
   mån–fre 12.00–15.00
  • Protokollbeställning
   0295 478 801
   mån 12.00–14.00, tor 12.00–14.00
  E-postadresser
  • Hittegods
   • Hittegods
  • Pass och identitetskort
   • Tillfälligt pass
 • Beskrivning
  Tillståndstjänsterna vid polisinrättningen i Helsingfors är kraftigt överbelastade. Undvik besök om ditt ärende inte är brådskande. Vi ber dig tills vidare ansöka om tillstånd för säkerhetsbranschen (tillstånd för ordningsvakter och väktare) elektroniskt för att underlätta överbelastningen i tillståndstjänsterna. Tillståndstjänsterna har öppet utan tidsbokning med könummer må–fr kl. 8.00–16.15. Tillstånd för säkerhetsbranschen utan tidsbokning endast fredagar kl. 9–15. Tjänsten för körrättsärenden har öppet må–fr kl. 8.00–16.15. Våra tjänster och öppettider hittar du nedan.
  Besöksadress
  Böletået 11, 00240 HELSINGFORS
  Visa på kartan
  Postadress
  PB 11, 00241 Helsingfors
  Öppettider
  • Öppethållningstiderna till 18.8.2024
   Mån.-fre. 8-16.15.

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Kundtjänst
   0295 419 800
   mån–fre 8.00–16.15
  • Körrättsärenden
   0295 475 911
   mån–tor 9.00–11.00
  E-postadresser
  • Försvunna dokumenter
   • Anmälan om ett förkommit dokument
  • Körrätt
   • Kontroll av hälsotillståndet hos en körkortsinnehavare
   • Specialvillkor för körkortet och sänkning av körkortsklass
   • Återställande av körrätt
   • Övervakad körrätt
  • Lotterier och penninginsamlingar
   • Anmälan om småskalig insamling
   • Tillstånd för gissningstävling
   • Tillstånd för varulotteri
   • Tillstånd för varuvinstautomat
   • Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar
  • Offentliga tillställningar
   • Allmän sammankomst
  • Pass och identitetskort
   • Ansökan om pass
   • Identitetskort
   • Identitetskort för utlänning
   • Tillfälligt pass
  • Övriga tillstånd och anmälningar
   • Anmälan om fyrverkeriuppvisning
   • Anmälan om sprängningsarbete
   • Förlängning av visum

Huvudpolisstationen i Helsingfors

 • Beskrivning
  Tider kan bokas på poliisi.fi.
  Besöksadress
  Böletået 11, 00240 HELSINGFORS
  Visa på kartan
  Postadress
  PB 11, 00241 HELSINGFORS
  Öppettider
  • Mån.-fre. 8-16.
  Undantag
  • 1.6.2023–16.12.2024
   Vapentillstånd och tillstånd för säkerhetsbranschen: besök i första hand med tidsbokning, tider kan bokas på poliisi.fi. Uppvisande av vapen utan tidsbokning onsdagar kl. 16.00–19.00. I 2024 uppvisande av vapen utan tidsbokning är öppet följande söndagar kl. 10.00–14.00: 28.4, 19.5, 9.6, 30.6., 21.7., 11.8., 1.9., 22.9., 13.10., 3.11., 24.11. och 15.12. Uppvisande av vapendelar under tjänstetid 9.00–15.00: kom överens om uppvisande 0295 47 5249. Ingången för uppvisande av vapen och vapendelar är sidodörren på Böletåets sida på adressen Böleået 11 A.

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Säkerhetsbranschen
   0295 473 133
   tis–fre 9.00–11.00
  • Vapentillståndsärenden
   0295 475 249
   mån–fre 9.00–15.00
  E-postadresser
  • Privat säkerhetsbransch
   • Godkännande som ordningsvakt
   • Godkännande som säkerhetskontrollör
   • Godkännande som tillfällig väktare
   • Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
   • Godkännande som väktare
  • Vapen
   • Europeiskt skjutvapenpass
   • Godkännande som vapensamlare
   • Skjutvapentillstånd
   • Uppvisande av vapen
   • Vapen som tillhör dödsbo

Polisens rådgivningstjänst

 • Beskrivning
  Polisens rådgivningstjänst ger allmänna råd i icke brådskande ärenden. Vi ger råd i ärenden som gäller polisens tillståndsärenden, tidsbeställning eller elektroniska tjänster. Vi svarar också på frågor gällande den automatiska hastighetsövervakningen samt allmänna frågor om trafik-, brottsärenden och hittegods. Om ditt ärende gäller en redan gjord brottsanmälan eller ett pass eller annat tillstånd som är under behandling ta direkt kontakt med den polisinrättning som handlägger ditt ärende. Vi ger rådgivning på finska och svenska.
  Besöksadress
  Böletået 11, 00240 HELSINGFORS
  Visa på kartan
  Öppettider
  • Mån.-fre. 8-16.15.

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Polisens riksomfattande rådgivningstjänst
   0295 419 800
   mån–fre 8.00–16.15
  Den här enheten erbjuder inga tjänster per e-post. Ni kan kontakta per telefon.

Trafiksäkerhetscentralen

 • Beskrivning
  Fotografierna från polisens automatiska trafikövervakning överförs trådlöst från de fasta övervakningspunkterna till Polisens trafiksäkerhetscentral i Helsingfors. Ur fotografiet som anordningen tagit framgår fordonet, registernumret, föraren och fotografiets identifieringsuppgifter.
  Besöksadress
  Böletået 11, 00240 HELSINGFORS
  Visa på kartan
  Postadress
  PB 11, 00241 HELSINGFORS
  Öppettider
  • Mån.-lör. 8-16.

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Automatisk trafikövervakning, avgifter för trafikförseelse och omprövningsbegäran
   0295 417 917
   mån–fre 9.00–15.00
  E-postadresser