Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Polisinrättningen i Helsingfors, verksamhetsställen och tjänster

Vi ansvarar tillsammans med Helsingfors stad och andra myndigheter samt organisationer och invånare för att huvudstaden är trygg och trivsam för alla. Helsingfors polisstation ligger i Böle. Hos oss kan du lämna in en brottsanmälan, ansöka om pass, identitetskort och andra tillstånd.
Helsingfors-karta.jpg

Ring alltid 112 i en nödsituation.

Sköt dina ärenden i första hand på nätet.

Läs anvisningarna först innan du ansöker om pass, id-kort eller annat tillstånd eller lämnar in en brottsanmälan.

Boka en servicetid där i förväg, när det är möjligt.

Polisinrättningen som behandlar ditt ärende svarar på frågor om pågående ärenden. Till exempel beställningar av utredningsprotokoll och kopior av brottsanmälningar ska göras direkt till inrättningen eller stationen. Se kontaktuppgifterna för den aktuella inrättningen eller stationen.

För samtal till 0295-numret betalar du

 • lokalnätsavgift (lna), när du ringer från ett fast telefonnät
 • mobilsamtalsavgift (msa), när du ringer från en mobiltelefon
 • avgift för utlandssamtal, när du ringer från utlandet.

Du betalar för samtalet i enlighet med din operatörs prislista. Du betalar även för kötiden.

Helsingfors huvudpolisstation, polisjouren

Böletået 13, 00240 HELSINGFORS

Besöksadress

Böletået 13, 00240 HELSINGFORS
Visa på kartan

Postadress

PB 11, 00241 HELSINGFORS

Öppettider

Mån.-fre. 8-16.15 samt lör.-sön. 8-16.
Undantag
 • 24.2.2023–31.12.2025
  Hittegodstjäsnsten betjänar vid polisjouren mån–fre kl. 9.00–11.00. Observera att man bara kan fråga efter nycklar genom att personligen besöka hittegodstjänsten.

Telefonnummer

 • Brottsundersökning
  0295 417 921
  mån–fre 12.00–15.00
 • Hittegods
  0295 477 912
  mån 9.00–11.00, ons 9.00–11.00, fre 9.00–11.00
 • Protokollbeställning
  0295 478 801
  mån 12.00–14.00, tor 12.00–14.00
 • Tipstelefon
  0295 417 931
  mån–fre 8.00–16.15

E-postadresser

 • Hittegods
  • Hittegods
 • Pass och identitetskort
  • Tillfälligt pass

Helsingfors huvudpolisstation, tillståndsärenden

Böletået 11, 00240 HELSINGFORS

Besöksadress

Böletået 11, 00240 HELSINGFORS
Visa på kartan

Postadress

PB 11, 00241 Helsingfors

Öppettider

Öppethållningstiderna till 25.2.2024
Mån.-fre. 8-16.15.

Telefonnummer

 • Kundtjänst
  0295 419 800
  mån–fre 8.00–16.15
 • Körrättsärenden
  0295 475 911
  mån–tor 9.00–11.00

E-postadresser

 • Försvunna dokumenter
  • Anmälan om ett förkommit dokument
 • Körrätt
  • Kontroll av hälsotillståndet hos en körkortsinnehavare
  • Specialvillkor för körkortet och sänkning av körkortsklass
  • Återställande av körrätt
  • Övervakad körrätt
 • Lotterier och penninginsamlingar
  • Anmälan om småskalig insamling
  • Tillstånd för gissningstävling
  • Tillstånd för varulotteri
  • Tillstånd för varuvinstautomat
  • Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar
 • Offentliga tillställningar
  • Allmän sammankomst
 • Pass och identitetskort
  • Ansökan om pass
  • Identitetskort
  • Identitetskort för utlänning
  • Tillfälligt pass
 • Övriga tillstånd och anmälningar
  • Anmälan om fyrverkeriuppvisning
  • Anmälan om sprängningsarbete
  • Förlängning av visum

Huvudpolisstationen i Helsingfors, ärenden som gäller vapen och säkerhetsbranschen

Böletået 11, 00240 HELSINGFORS

Besöksadress

Böletået 11, 00240 HELSINGFORS
Visa på kartan

Postadress

PB 11, 00241 HELSINGFORS

Öppettider

Mån.-fre. 8-16.
Undantag
 • 1.6.2023–30.6.2024
  Vapentillstånd och tillstånd för säkerhetsbranschen: besök i första hand med tidsbokning, tider kan bokas på poliisi.fi. Uppvisande av vapen utan tidsbokning onsdagar kl. 16.00–19.00 och söndagen den 17.12. kl. 10.00–14.00. I 2024 uppvisande av vapen utan tidsbokning är öppet följande söndagar kl. 10.00–14.00: 14.1, 4.2, 25.2, 17.3, 7.4, 28.4, 19.5, 9.6 och 30.6. Uppvisande av vapendelar under tjänstetid 9.00–15.00: kom överens om uppvisande 0295 47 5249. Ingången för uppvisande av vapen och vapendelar är sidodörren på Böletåets sida på adressen Böleået 11 A.

Telefonnummer

 • Säkerhetsbranschen
  0295 473 133
  tis–fre 9.00–11.00
 • Vapentillståndsärenden
  0295 475 249
  mån–fre 9.00–15.00

E-postadresser

 • Privat säkerhetsbransch
  • Godkännande som ordningsvakt
  • Godkännande som säkerhetskontrollör
  • Godkännande som tillfällig väktare
  • Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
  • Godkännande som väktare
 • Vapen
  • Europeiskt skjutvapenpass
  • Godkännande som vapensamlare
  • Skjutvapentillstånd
  • Uppvisande av vapen
  • Vapen som tillhör dödsbo

Polisens rådgivningstjänst

Böletået 11, 00240 HELSINGFORS

Besöksadress

Böletået 11, 00240 HELSINGFORS
Visa på kartan

Öppettider

Mån.-fre. 8-16.15.

Telefonnummer

 • Polisens riksomfattande rådgivningstjänst
  0295 419 800
  mån–fre 8.00–16.15

Trafiksäkerhetscentralen

Böletået 11, 00240 HELSINGFORS

Besöksadress

Böletået 11, 00240 HELSINGFORS
Visa på kartan

Postadress

PB 11, 00241 HELSINGFORS

Öppettider

Mån.-lör. 8-16.

Telefonnummer

 • Automatisk trafikövervakning, avgifter för trafikförseelse och omprövningsbegäran
  0295 417 917
  mån–fre 9.00–15.00

E-postadresser