Navigeringsmeny

Polisen i sociala medier

Polisen i sociala medier

Vi informerar om polisens arbete i sociala medier.  Vi strävar också efter snabb kommunikation på våra kanaler, om det till exempel hjälper våra följare att undvika trafikstockningar eller främjar säkerheten.

En smarttelefon i en polis hand. På skärmen ett porträtt av konstapeln.

Diskussionsregler på polisens kanaler i sociala medier

Du kan diskutera med oss, ställa frågor och komma med kritik. Gör det sakligt, kränk inte andra eller deras integritetsskydd. Argumentera faktabaserat. Administratörerna modererar flödet och svarar på en del frågor. Vi får så många frågor att vi inte kan svara på alla.

På polisens kanaler är det förbjudet att

 • skälla ut andra, svära och bete sig rasistiskt
 • uppvigla till brott
 • publicera hatmeddelanden riktade mot personer, organisationer, länder eller folkslag
 • marknadsföra varor och tjänster
 • ta ställning till religiösa och politiska frågor
 • dela inlägg som kan vara brott enligt strafflagen, till exempel ärekränkning eller spridande av information som kränker privatlivet. 

Inlägg som kränker människovärdet, uppviglar till brott, är rasistiska eller i övrigt olämpliga och strider mot god sed kan raderas. 

En användare som upprepade gånger bryter mot kommunikationsreglerna på polisens kanaler kan uteslutas. Skribenten underrättas inte om att ett meddelande raderats eller användaren uteslutits.

Vi kommenterar inte fall som hör till privatlivet. Skicka inte heller egna eller andras personuppgifter till oss via sociala medier, utan använd polisens säkra kontaktkanaler, såsom nättjänsten och -tipset.

Innehållspublicerare

Keskustelun säännöt poliisin sosiaalisen median kanavilla SV

Diskussionsregler i polisens sociala medier 

Du kan diskutera med oss, fråga och ifrågasätta eller kritisera. Håll en saklig ton, låt bli att förolämpa andra eller andras integritet. Motivera med sakargument. 

Moderatorn följer med diskussionen och svarar på en del av frågorna. Det kommer väldigt mycket frågor och det  är omöjligt att hinna svara på alla. 

På polisens kanaler är det förbjudet att 

 • förolämpa andra, svära och att uppträda rasistiskt
 • uppmana till brott
 • publicera hatmeddelanden riktade mot personer, organisationer, länder eller folkgrupp
 • göra reklam för eller marknadsföra produkter eller tjänster
 • publicera religiösa och politiska ställningstaganden
 • publicera inlägg, som enligt strafflagen räknas som brott; tex ärekränkning eller spridande av information som kränker privatlivet. 
 • publicera inlägg som kränker en persons värdighet, uppmanar till brott, är rasistiska eller på annat sätt är olämpliga och bryter mot god sed. Dylika inlägg raderas. 

Om du upprepade gånger bryter mot diskussionsreglerna, kan dina inlägg bli raderad och ditt konto förhindras att delta i fortsatta diskussioner. Du blir inte enskilt meddelad om detta. 

Ärenden kopplade till den personliga integriteten kommenteras inte. 

Sänd inte dina egna eller någon annans personuppgifter till oss via sociala medier, utan använd dig av polisens elektroniska tjänster eller nättips.

Du kan alltid kontrollera äktheten av polisens konton i sociala medier från länklistan på polisen.fi/some.