Navigeringsmeny

Nettivinkki sv

Nättips

Har du upptäckt misstänkt aktivitet på nätet? Tror du att det du sett kan vara brottsligt? Har du stött på misstänkt innehåll eller material?

Du kan lämna ett nättips till polisen om fall som inte är brådskande. Polisen granskar de inkomna tipsen under tjänstetid.

Ring nödnumret 112 då du behöver brådskande hjälp av polisen.

Nättips är inte en brottsanmälan eller en administrativ rådgivning

Brottsanmälningar tas inte emot via blanketten. Använd den elektroniska brottsanmälan för att göra en brottsanmälan. 

Fyll åtminstone i de fält som är markerade med *. Tidsgränsen för att sända tipset är 20 minuter.

Nettivinkki infolaatikko sv

Sekretesspolicy för nättips

Behandlingen av personuppgifter i anslutning till nättips ingår i dataskyddsbeskrivningen Behandling av personuppgifter för att förebygga eller avslöja brott.