Länkstig

Har du blivit utsatt för ett brott? 

Har du blivit utsatt för ett brott? 

Polisen får varje år kännedom om cirka 800 000 brott, av vilka mer än 300 000 är trafikbrott. Många av oss blir alltså utsatta för brott.

Förutom att de allvarligaste brotten är traumatiska såväl för offren som för deras närstående, orsakar brott mycket besvär, skada, oro och lidande. 

Om du har blivit utsatt för brott kan du känna dig väldigt vilsen. Beroende på brottets art blir du kanske tvungen att reda ut praktiska saker och korrigera misstag, vid sidan om den utredning som polisen utför. 

Polisens avspärrningsband korsar varandra.

Polisen hänvisar dig till stöd

Polisen hänvisar dig till stöd

I sitt arbete ska polisen ta hänsyn till brottsoffrets, närståendes och till exempel vittnens ställning, och hjälpa till att få nödvändigt stöd. Att möta offren kräver att polisen har god social kompetens och är taktfull. 

Polisen är skyldig att reda ut offrets behov av skydd och dessutom måste de informera offret om dennes rätt till stödtjänster. Polisen kan hänvisa offret till stödtjänster med dennes samtycke.

Två personer sitter bredvid varandra med händerna på varandra.

Tukipalvelut -oikean palstan sisältö -sv

Stödtjänster 

Eftersom polisen i första hand ska utreda brottet kan polisen inte vara den huvudsakliga givaren av psykiskt stöd. Därför har stödtjänsterna en viktig roll i att erbjuda tillräcklig tillgång till psykiskt stöd och hjälp. Man behöver inte bli ensam. Det finns många tjänster som erbjuder stöd. 

Brottsofferjouren stöder de som har blivit utsatta för brott

Brottsofferjouren ger praktiska råd kring straffprocessen och mentalt stöd i samband med alla typer av brottmål. Även polisen medverkar i brottsofferverksamheten som expert. 

Du kan själv ta kontakt med Brottsofferjouren. Polisen kan också förmedla dina uppgifter till Brottsofferjouren om du har gett ditt samtycke till detta. 

 

Brottsofferjourens webbsidor

Tukipalvelut -oikean palstan sisältö -sv

Stödtjänster 

Eftersom polisen i första hand ska utreda brottet kan polisen inte vara den huvudsakliga givaren av psykiskt stöd. Därför har stödtjänsterna en viktig roll i att erbjuda tillräcklig tillgång till psykiskt stöd och hjälp. Man behöver inte bli ensam. Det finns många tjänster som erbjuder stöd. 

Brottsofferjouren stöder de som har blivit utsatta för brott

Brottsofferjouren ger praktiska råd kring straffprocessen och mentalt stöd i samband med alla typer av brottmål. Även polisen medverkar i brottsofferverksamheten som expert. 

Du kan själv ta kontakt med Brottsofferjouren. Polisen kan också förmedla dina uppgifter till Brottsofferjouren om du har gett ditt samtycke till detta. 

 

Brottsofferjourens webbsidor

Muita tukipalveluita -haitari