Navigeringsmeny

Ersättning föf brottsskada

Ersättning för brottsskada 

Som brottsoffer har du möjlighet att begära skadestånd från statens medel från Statskontoret för

  • personskada orsakad av brottet
  • föremålsskada
  • annan ekonomisk skada. 

Innan du som brottsoffer kan begära skadestånd måste du göra en brottsanmälan till polisen. Om ärendet behandlas i domstol måste du kräva skadestånd från brottets gärningsman. 

Den ersättning som Statskontoret betalar är sekundär, så du måste först söka ersättning från andra håll, till exempel från Fpa, försäkringsbolaget eller arbetslöshets- och sjukkassan. 


Mer information om ersättning av brottsskada får du från Statskontoret