Länkstig

Navigeringsmeny

Poliisin ohjeet turvapostin lähettämiseen ja vastaanottamiseen sv

Polisens anvisningar för den som sänder och tar emot skyddad e-post

Polisförvaltningen sänder och tar emot meddelanden som innehåller konfidentiella uppgifter via polisens skyddade e-post.

Nedan finns anvisningar om hur du kan sända och ta emot skyddad e-post. Du behöver en webbläsare för att kunna sända skyddad e-post. Användning av tjänsten förutsätter att e-postadressen registreras i tjänsten.

Anvisning för den som sänder skyddad e-post

Anvisning för den som tar emot skyddad e-post