Länkstig

Anna palautetta sv

Ge respons

Du kan ge respons om vår verksamhet vid en viss polisenhet. Du kan också lämna en begäran om trafikövervakning eller ge allmän respons om vår webbplats.

En respons utgör inte en brottsanmälan. Ring 112 i en brådskande nödsituation. Skriv inte dina personliga uppgifter, såsom din personbeteckning, på blanketten.

Fortsätt här med att välja ett lämpligt formulär. Du kan ge nättips i adressen poliisi.fi/sv/nattips.

Poliser i en polisbil fotograferade genom ett fönster.