Länkstig

Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Polisinrättningen i Östra Nyland

Vi verkar och betjänar i femton kommuner i landskapet Nylands östra och mellersta delar. Området sträcker sig från Vanda till Hyvinge och från Nurmijärvi till Lovisa. Östra Nyland har över 550 000 invånare. För tjänster och öppettider, se informationen om polisstationerna.
Östra-Nyland-karta.jpg

Kontaktuppgifter

PB 98, 01301 VANDA

Automatisk övervakning, avgift för trafikförseelse och rättelseyrkanden (mån-fre kl 8.30-12.00) 0295 417 917
Brottsundersökning (mån-fre kl 8.30-12.00) 0295 435 100
Körrätt (mån-fre kl 9.00-11.00) 0295 434 900
Polisanmälningar (mån-fre kl 8.30-12.00) 0295 435 100
Riksomfattande rådgivningstjänst och tidsbokning (mån-fre kl 8.00-16.15) 0295 419 800
Tillståndsärenden (mån-fre kl 9.00-11.00) 0295 434 900
Tipstelefon 0295 413 636
Trafikövervakning (mån-fre kl 8.30-12.00) 0295 435 100
Växel (mån-fre kl 8.00-16.15) 0295 430 291

Brottsbekämpning [email protected]
Ekonomi administration [email protected]
Förebyggande verksamhet [email protected]
Kommunikation [email protected]
Kommunikation [email protected]
Körförbudsärenden [email protected]
Offentlig tillställning [email protected]
Registreringskontor [email protected]
Tillståndstjänster [email protected]
Vapenärenden [email protected]

E-faktureringsadress
E-faktureringsadress/EDI-kod 003722886666806 Förmedlarkod (OpusCapita) E204503 FO-nummer 2288666-6 Momsregistreringsnummer FI22886666

Växeln

Vid nödsituation, ring alltid 112.

Polisens riksomfattande rådgivningstjänst hjälper i icke brådskande ärenden.

nätttjänsten kan du boka en tid på förehand, söka pass och identitetskort eller göra en brottsanmäla i flesta fall. Läs anvisningar först.

Offentliga delgivningar och kungörelser

Offentliga delgivningar och kungörelser 

Undan meddelas om offentliga delgivningar.  Här ser du också kungörelser, samt vår auktions- och anskaffningsanmälningar. 

 

Innehållspublicerare