Länkstig

Navigeringsmeny

Polisens riksomfattande kameraövervakningskartor

Polisens riksomfattande kameraövervakningskartor

Polisstyrelsens kartdatabas för kameraövervakning består av en lagringsplattform där positionerna för övervakningskameror som placerats på allmänna områden samlas. I kartdatabasen lagras positionsdata om kamerorna med stöd av kameraägarnas samtycke samt kameraägarnas kontaktuppgifter. Uppgifterna är avsedda att användas av poliser som utför brottsutredningar och är inte offentliga.

Kartdatabasen hjälper polisen att bättre utnyttja de övervakningskameror som finns. Med hjälp av kartdatabasen och kontaktuppgifterna i den får polisen snabbare tillgång till bildmaterial i olika brottsfall. Syftet är att kartdatabasen skall innehålla merparten av övervakningskamerorna i Finland.

Så lämnar du information om övervakningskameror till polisen

Polisen har inte åtkomst till kamerornas operativsystem via kartdatabasen för kameraövervakning.

Det är frivilligt att utlämna uppgifter till kartdatabasen. Du kan utlämna, ändra eller radera egna uppgifter med anknytning till kameraövervakning via den e-postadress till polisinrättningen i ditt område som anges nedan. Observera då informationssäkerheten i samband med ditt meddelande. Vid behov kan du avtala separat om ett informationssäkert leveranssätt med den berörda polisinrättningen.

De viktigaste uppgifterna om övervakningsobjektet som ska meddelas till polisen är

  • kamerornas exakta placering (koordinater eller kartbild över kamerorna)
  • fastighetens adressuppgifter (gata, stad, postnummer)
  • namn, telefonnummer och e-postadress till kontaktpersoner (som kan tillhandahålla materialet)
  • förhandsvisning av övervakningskamerans bild
  • kod som individualiserar övervakningskameran (underlättar en möjlig materialbegäran, till exempel ett nummer)
  • det lagrade materialets förvaringstid
  • lagringsformat (usb, cd, moln e.d.).

E-postadresser till polisinrättningarna:

Polisinrättningen i Helsingfors: valvontakamerat.helsinki@poliisi.fi 
Polisinrättningen i Tavastland: valvontakamerat.hame@poliisi.fi 
Polisinrättningen i Östra Finland: valvontakamerat.ita-suomi@poliisi.fi 
Polisinrättningen i Östra Nyland: valvontakamerat.ita-uusimaa@poliisi.fi 
Polisinrättningen i Sydöstra Finland: valvontakamerat.kaakkois-suomi@poliisi.fi 
Polisinrättningen i Lappland: valvontakamerat.lappi@poliisi.fi 
Polisinrättningen i Sydvästra Finland: valvontakamerat.lounais-suomi@poliisi.fi 
Polisinrättningen i Västra Nyland: valvontakamerat.lansi-uusimaa@poliisi.fi 
Polisinrättningen i Uleåborg: valvontakamerat.oulu@poliisi.fi 
Polisinrättningen i Österbotten: valvontakamerat.pohjanmaa@poliisi.fi 
Polisinrättningen i Inre Finland: valvontakamerat.sisa-suomi@poliisi.fi