Länkstig

Navigeringsmeny

Ankkuritoiminta nuorten tukena sv

Ankarverksamheten stöder ungdomar

Ankarverksamheten handlar om ett multiprofessionellt samarbete som stöder barns och ungdomars välbefinnande och förebygger att de hamnar i brottslighet. Verksamheten syftar även till att förhindra radikalisering och våldsam extremism. 

Arbetet utförs i team som består av sakkunniga från polisen, socialvården, hälsovården och ungdomsväsendet. Polisen har ankarteam vid alla polisinrättningar. 

Stöd till den unga och hela familjen

Ankarverksamheten kan hjälpa i till exempel sådana situationer där en ung person börjar begå brott eller använda droger. Verksamheten kan även vara till hjälp i en svår livssituation, där den unga till exempel är utsatt för våld i en nära relation eller familjevåld. Avsikten är att upptäcka och ingripa så tidigt som möjligt när en ung person uppvisar symptom. 

Även om kärnan i verksamheten är att stöda den unga, spelar föräldrar och hela familjen en viktig roll, och alla får hjälp. Fördelen med ett multiprofessionellt team är att den unga och hela familjen får hjälp enligt principen ”allt från ett ställe”, och olika myndigheter är involverade från början.