Länkstig

Maksut ja käsittelyajat hero sv

Serviceavgifter och handläggningstider

Största delen av polisens tjänster är gratis för allmänheten. Till exempel upprätthållande av allmän ordning och säkerhet och polisens förundersökningar av brott finansieras med statliga medel. 

De flesta anmälningarna och tillstånden (till exempel pass och identitetskort) är däremot avgiftsbelagda. Avgifterna fastställs årligen i Inrikesministeriets förordning.

Poliisin lupatyöntekijä ojentaa passia asiakkaalle asiointipisteellä sv