Serviceavgifter och betalning

Serviceavgifter och betalning

Avgiften ska i regel betalas när ansökan lämnas in. Avgiften är den samma för bifalls- och avslagsbeslut. Avgiften kan återbetalas endast om avgiften har uppburits utan grund, av skäl som beror på myndigheten.

Du kan betala med de flesta betalkorten och med kontanter vid polisens serviceställen. Även Visa-, Visa Electron- eller MasterCard-kort (debit/kredit) mottas. American Express eller Diners Club mottas inte. 

Om du betalar ansökan på nätet kan du skriva ut kvittot direkt efter betalning eller senare genom att logga in på nättjänsten igen. Ditt kvitto sparas i tjänster i 24 månader. 

Kolla in serviceavgifter

Inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer och avgiftsbelagda handräckning 2023

Maksutaulukko infoboksi sv

De vanligaste serviceavgifterna

  • Pass 50 €
  • Pass, elektronisk ansökan 44 €
  • Identitetskort 60 €
  • Identitetskort, elektronisk ansökan 54 €
  • Vapentillstånd 105 €
  • Godkännande som ordningsvakt 55 €

Kolla in serviceavgifter