Länkstig

Navigeringsmeny

Poliisi.fi verkkopalvelun saavutettavuusseloste sv

Tillgänglighetsutlåtande för polisen.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten polisen.fi och har upprättats 25.11.2020.

Uppdaterad 22.9.2023. 

Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som kräver att offentliga onlinetjänster ska vara tillgängliga. Vi har själva bedömt tillgängligheten till tjänsten.

Tillgänglighetsstatus av digital tjänst

Uppfyller tillgänglighetskraven på nivå A helt och nivå AA delvis.

Icke-tillgängligt innehåll

1. Oproportionell börda

  • Handlingarna om polisverksamhetens ledning och uppföljning (bokslut, verksamhetsberättelse, resultatavtal, verksamhets- och ekonomiplaner) uppfyller inte till alla delar tillgänglighetskraven. Arbetet har börjat omvandla dem. De senaste boksluten, verksamhets- och ekonomiplanerna kan beställas från Polisstyrelsens registratorskontor. Övriga resultatavtal och verksamhetsberättelser från den berörda polisenhetens registratorskontor

2. Webbplatsen uppfyller inte alla krav

Icke-tillgängligt innehåll och dess brister

  • Enstaka illustrationsbilder saknar alt-text. Detta har upptäckts och vi instruerar dem som publicerar innehållet.
  • Dokument som utarbetats i polisens ärendehanteringssystem har polisens svärdlogo som saknar en alternativ beskrivning. Dokumenten saknar också rubrik. Bristen har identifierats och korrigerande åtgärder har vidtagits.
  • Bloggbilder saknar alt-text. Problemet har rapporterats till leverantören.
  • Excel-formulären som är avsedda för anmälningar av näringsidkare på vapenbranschen uppfyller inte tillgänglighetskraven. De är maskinläsbara och därför inte till alla delar läsbara med skärmläsare. 
  • Vapenlistorna uppfyller inte tillgänglighetskraven. De skrivs ut direkt från det nuvarande vapeninformationssystemet. Vid tidpunkten för införandet av vapeninformationssystemet krävdes inte tillgänglighet. Tillgänglighet har beaktats i utvecklingen av det nya informationssystemet för vapen.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår tjänst?

Berätta till oss så gör vi vårt bästa att åtgärda problemet.

Ge respons på tillgänglighet via e-post saavutettavuuspalaute@poliisi.fi.

Respons gällande tillgänglighet som polisen mottagit registreras i polisens ärendehanteringssystem. Vi svarar på respons om tillgänglighet och förfrågningar utan dröjsmål, dock senast två veckor efter att vi kontaktats. Om begäran om information i ett format som uppfyller tillgänglighetskraven gäller omfattande digitalt serviceinnehåll kan vi förlänga svarstiden med två veckor. Vi informerar användaren av tjänsten som lämnat begäran om tilläggstiden. 

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, kontakta först oss, dvs. webbplatsens administratör. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med svaret du fått eller om du överhuvudtaget inte får något svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland hittar du noggrann information om hur anmälan kan lämnas och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi  
saavutettavuus@avi.fi 
telefonnummer växel 0295 016 000

Vi arbetar med att förbättra tillgängligheten

Vi har åtagit oss att förbättra tillgängligheten av digitala tjänster.

Polisen har förnyat sin webbtjänst för att säkerställa den tekniska tillgängligheten. Samtidigt har innehållen förnyats så att de blir tydliga och svarar på användarens frågor. 

Vi fortsätter att utveckla innehållet och att upprätthålla den tekniska tillgängligheten. Det finns en knapp nederst på varje sida och med den kan man ge respons på om innehållet betjänar användaren. 

Vi följer upp den tekniska integriteten av webbplatsen och om tillgänglighetskraven uppfylls. 

Vi utbildar dem som publicerar innehållet och ger råd om hur tillgängligheten genomförs i praktiken. 

Vi tar gärna emot respons som bidrar till tillgängligheten av vår webbplats.

Vi erbjuder stöd till användare som inte har tillgång till digitala tjänster

Polisens rådgivningstjänst kan hjälpa i allmänna icke-brådskande frågor per telefon och via chat. 

Varje polisenhet och servicepunkt hjälper till vid behov.

Om du vill diskutera tillgängligheten, ta kontakt med Polisstyrelsens kommunikation.

Den här webbplatsen är publicerad
25.11.2020.