Navigeringsmeny

Fakturering

Polisens faktureringsadresser

Polisen accepterar endast e-fakturor som uppfyller europeiska standarder.

Kraven i den europeiska standarden finns i länken nedan för statskassans faktureringsinstruktioner.

Vi hanterar och arkiverar endast köpfakturor som kommer i elektronisk form. Vi tar emot e-fakturor via  operatören som har hand om statsförvaltningens nätfakturor.

Alla polisinrättningar och andra enheter har sina egna faktueringsadress på sin webbsida. För att faktuera behöver du följande information för betalande enhet i polisen:

  • E-faktureringsadress/EDI-kod 
  • Förmedlarkod  
  • FO-nummer  
  • Momsregistreringsnummer 

Om du inte har ett system för e-fakturor kan ni använda statens e-faktureringstjänst för att skriva och skicka e-fakturor. Det är tills vidare gratis att använda tjänsten.

Anvisningar om inloggning och användning finns på adressen www.statskontoret.fi/sv-FI (» Fakturera staten elektroniskt).

Basware Supplier Portal har ett användarstöd som svarar på frågor om hur man använder tjänsten, tfn 0600 97 373. Samtalspriset är 3,00 €/min + lna, öppet må–fr kl. 8–17.

Tillsammans med nätfakturorna går det även att skicka bilagor i elektronisk form. Det rekommenderade filformatet för bilagor är PDF.

Vi tar inte emot pappersfakturor eller fakturor som skickas per e-post. Vi skickar fakturor av denna typ obetalda tillbaka.
 

Statskontoret: Nätfaktuering

Polisens kontaktinformation

Hitta enheternas faktueringsadresser