Länkstig

Toimintaympäristö - hero sv

Verksamhetsmiljö och statistik

Polisen följer med och analyserar den ständigt föränderliga verksamhetsmiljön. Analyserna ger en helhetsbild av megatrender, trender och fenomen i samhället. Dessa samhällsförändringar påverkar både brottsligheten och säkerheten i samhället.

Polisutbildare följer med utbildning från en balkong.

Navigeringsmeny

Toimintaympäristö ja tilastot sv

Verksamhetsmiljö och statistik

Polisen följer med och analyserar den ständigt föränderliga verksamhetsmiljön. Analyserna ger en helhetsbild av megatrender, trender och fenomen i samhället. Dessa samhällsförändringar påverkar både brottsligheten och säkerheten i samhället.

Att analysera verksamhetsmiljön främjar en informationsbaserad planering av polisens verksamhet. Tack vare analyserna kan polisen på ett bättre sätt identifiera och förstå fenomen som är relevanta för polisarbetet. 

Enheten för polisverksamhet har hand om ansvarsområdet för analysfunktioner vid Polisstyrelsen och tar fram verksamhetsmiljöanalyser och statistik för polisen. Mer omfattande offentliga analyser publiceras även på polisens webbplats. En del av analyserna är endast avsedda att användas internt av polisen.

Analyser kan göras på olika sätt, till exempel ur förövarnas eller brottsoffrens perspektiv. Även globala brottsfenomen finns med i analyserna. Polisen följer med och bedömer hur antalet brottsanmälningar förändras även i Finland efter hand som internationella brottsfenomen börjar förekomma här.
 

Bilden visar polisens avspärrningsband.

 

Brottsstatistik

Förutom verksamhetsmiljöanalys med fokus på brottslighet publiceras statistik över alla brott som anmälts till polisen under de senaste fem åren.

Statistiken kan granskas på nationell och kommunal nivå, liksom enligt enskilda polisinrättningar. Dessutom publiceras statistik över köns- och åldersfördelningen hos brottsmisstänkta och målsägande utgående från olika brottstyper.

Statistiken som publiceras bygger på data från polisens brottsanmälningssystem som framöver kommer att uppdateras här en gång i månaden.

Brottsstatistik enligt målsägande

Statistik från hela landet och enskilda polisinrättningar efter åldersgrupp. Bilagan innehåller alltid den senaste tillgängliga statistiken och omfattar de senaste fem åren.

Med finns anmälda brott där polisen känner till målsägande.

  • Om det finns flera målsägande i ett brottsärende visas fallet i statistiken lika många gånger. Målsägande är uppdelade efter kön och åldersgrupp.
  • Statistikperioden är enligt datum för anmälan
  • Bakom flikarna i statistiken finns det totala antalet brottsärenden enligt målsägande i hela landet och i regionen där brottet skett, det vill säga enligt polisinrättningarna.

Statistik enligt brottsrubricering

Statistik enligt brottsrubricering under de senaste fem åren på nationell nivå och enligt enskilda polisinrättningar.

Antalet brottsmisstänkta

Antalet brottsmisstänkta visar statistik efter åldersgrupp under de senaste fem åren på nationell nivå och enligt enskilda polisinrättningar.

  • Sådana anmälda brott finns med i statistiken där polisen har en misstänkt. Om ett brottsärende har flera misstänkta personer, finns fallet lika många gånger med i statistiken.
  • De misstänkta personerna efter kön och åldersgrupp.
  • Statistikperioden är enligt datum för anmälan
  • Bakom flikarna i statistiken finns det totala antalet brottsärenden enligt misstänkta personer i hela landet och i regionen där brottet skett, det vill säga enligt polisinrättningarna.

Rikollisuustilastot sv

Analys och brottsstatistik

Polisens verksamhetsmiljöanalys 2019, del 2/6: Den offentliga debatten

Översikt av polisens verksamhetsmiljö 2019, del 2 (på finska) uppfyller inte helt tillgänglighetskraven. Du kan fråga om översikt från Polisstyrelsens register på [email protected]

Brottsstatistik

Brottsstatistik specifikt för varje målsägande, nationellt och för varje polisinrättning enligt åldersgrupp under åren 2019-2021 (på finska)

Brottsstatistik enligt titel, nationellt och för varje polisinrättning enligt åldersgrupp under åren 2016-2021 (på finska)

Antalet brottsmisstänkta, antalet nationellt och för varje polisinrättning enligt åldersgrupp under åren 2019 - 2021 (på finska)

Brottsstatistiken uppdaterades senast i november 2021.

Mer information [email protected].