Länkstig

Toimintaympäristö - hero sv

Verksamhetsmiljö och statistik

Polisen följer med och analyserar den ständigt föränderliga verksamhetsmiljön. Analyserna ger en helhetsbild av megatrender, trender och fenomen i samhället. Dessa samhällsförändringar påverkar både brottsligheten och säkerheten i samhället.

Polisutbildare följer med utbildning från en balkong.

Navigeringsmeny

Toimintaympäristö ja tilastot sv

Att analysera verksamhetsmiljön främjar en informationsbaserad planering av polisens verksamhet

Tack vare analyserna kan polisen på ett bättre sätt identifiera och förstå fenomen som är relevanta för polisarbetet. 

Enheten för polisverksamhet har hand om ansvarsområdet för analysfunktioner vid Polisstyrelsen och tar fram verksamhetsmiljöanalyser och statistik för polisen. Mer omfattande offentliga analyser publiceras även på polisens webbplats. En del av analyserna är endast avsedda att användas internt av polisen.

Analyser kan göras på olika sätt, till exempel ur förövarnas eller brottsoffrens perspektiv. Även globala brottsfenomen finns med i analyserna. Polisen följer upp och bedömer hur antalet brottsanmälningar förändras även i Finland efter hand som internationella brottsfenomen börjar förekomma här.

Bilden visar polisens avspärrningsband.

Statistik

Utöver en omvärldsanalys som fokuserar på brottslighet publiceras månatligen statistik över alla brott som anmälts till polisen samt polisens larmuppdrag, aktionsberedskapstid, servicetid och antalet avgiftsbelagda tillstånden.

Statistiken kan granskas på nationell och kommunal nivå, och även enligt enskilda polisinrättningar. 

Poliisin tilastot sv

Analys och statistik

Polisens verksamhetsmiljöanalyser

Verksamhetsmiljöanalys, del I (yttre verksamhetsmiljö) (på finska)

Verksamhetsmiljöanalys, del II (Kapitalanalys) (på finska)

Du kan fråga om verksamhetsmiljöanalyser från Polisstyrelsens register på kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi.

Årlig polisstatistik

Polisstatistik för 2019-2021

Brottsstatistik

Brott som kommit till polisens kännedom enligt brottskategori och brottsbenämning för varje polisinrättning (på finska)

Brottsstatistik benämningar enligt inrättning (tillgänglig, på finska)

Brottsstatistik brottskategorier enligt kommun (tillgänglig, på finska)

Brottsstatistiken har senast uppdaterats i april 2023. Du kan söka efter mer brottsstatistik på Statistikcentralens webbplats.

Övervaknings- och larmstatistik

Polisens larmuppdrag enligt uppdragsklass (på finska)

Polisens larmuppdrag enligt kommun och uppdragsgrupp (tillgänglig, på finska)

Polisens larmuppdrag enligt inrättning och uppdragskod (tillgänglig, på finska)

Polisens aktionsberedskapstid, 80:e percentilen (på finska)

Polisens aktionsberedskapstid (80:e percentilen) enligt kommun (tillgänglig, på finska)

Polisens genomsnittliga aktionsberedskapstid (på finska)

Polisens genomsnittliga servicetid (på finska)

Polisens genomsnittliga aktionsberedskaps- och servicetid enligt kommun (tillgänglig, på finska)

Övervaknings- och larmstatistiken har senast uppdaterats i april 2023.

Trafikstatistik

Trafikövervakningsstatistik, automatisk trafikövervakning (på finska)

Trafikövervakningsstatistik, automatisk trafikövervakning (tillgänglig, på finska)

Trafikövervakningsstatistik, narkotikasnabbtest (på finska)

Trafikövervakningsstatistik, narkotikasnabbtest (tillgänglig, på finska)

Trafikövervakningsstatistik, avgifter för trafikförseelse (på finska)

Trafikövervakningsstatistik, avgifter för trafikförseelse (tillgänglig, på finska)

Trafikövervakningsstatistik, blåstest (på finska)

Trafikövervakningsstatistik, blåstest (tillgänglig, på finska)

Trafikstatistiken har senast uppdaterats i april 2023.

Statistik över tillståndstjänster

Tillståndsstatistik, polisens avgiftsbelagda tillstånd (på finska)

Tillståndsstatistik, polisens avgiftsbelagda tillstånd per månad (på finska)

Tillståndsstatistik, polisens avgiftsbelagda tillstånd per månad (tillgänglig, på finska)

Statistiken över tillståndstjänster uppdaterades senast i april 2023.

Mer information

Mer information om polisens nationell statistik, kontakta Polisstyrelsens kansli kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi

För mer information om lokal statistik, kontakta polisinrättningarna. Du kan söka efter kontakter på sidan Kontaktinformation.