Länkstig

Toimintaympäristö - hero sv

Verksamhetsmiljö och statistik

Polisen följer med och analyserar den ständigt föränderliga verksamhetsmiljön. Analyserna ger en helhetsbild av megatrender, trender och fenomen i samhället. Dessa samhällsförändringar påverkar både brottsligheten och säkerheten i samhället.

Polisutbildare följer med utbildning från en balkong.

Navigeringsmeny

Toimintaympäristö ja tilastot sv

Att analysera verksamhetsmiljön främjar en informationsbaserad planering av polisens verksamhet

Tack vare analyserna kan polisen på ett bättre sätt identifiera och förstå fenomen som är relevanta för polisarbetet. 

Enheten för polisverksamhet har hand om ansvarsområdet för analysfunktioner vid Polisstyrelsen och tar fram verksamhetsmiljöanalyser och statistik för polisen. Mer omfattande offentliga analyser publiceras även på polisens webbplats. En del av analyserna är endast avsedda att användas internt av polisen.

Analyser kan göras på olika sätt, till exempel ur förövarnas eller brottsoffrens perspektiv. Även globala brottsfenomen finns med i analyserna. Polisen följer upp och bedömer hur antalet brottsanmälningar förändras även i Finland efter hand som internationella brottsfenomen börjar förekomma här.

Bilden visar polisens avspärrningsband.

Statistik

Utöver en omvärldsanalys som fokuserar på brottslighet publiceras månatligen statistik över alla brott som anmälts till polisen samt polisens larmuppdrag, aktionsberedskapstid, servicetid, trafikövervakningsprestationer och antalet avgiftsbelagda polislicenser.

Statistiken kan granskas på nationell och kommunal nivå, och även enligt enskilda polisinrättningar. 

Rikollisuustilastot sv

Analys och statistik

Polisens verksamhetsmiljöanalys 2019, del 2/6: Den offentliga debatten

Översikt av polisens verksamhetsmiljö 2019, del 2 (på finska) uppfyller inte helt tillgänglighetskraven. Du kan fråga om översikt från Polisstyrelsens register på [email protected]

Årlig polisstatistik

Polisstatistik för 2019-2021

Brottsstatistik

Brottsstatistik enligt titel, nationellt och för varje polisinrättning enligt åldersgrupp under åren 2016-2021 (på finska)

Brottsstatistiken uppdaterades senast i januari 2022. Du kan söka efter mer brottsstatistik på Statistikcentralens webbplats.

Mer information om polisens nationell statistik, kontakta Polisstyrelsens kansli [email protected]

För mer information om lokal statistik, kontakta polisinrättningarna. Du kan söka efter kontakter på sidan Kontaktinformation.