Navigeringsmeny

Poliisin lomakkeet sv

Blanketter

Här finns alla polisens blanketter som skrivs ut. Blanketterna lämnas in till polisinrättningen eller Polisstyrelsen antingen per post eller e-post enligt de instruktioner som finns på blanketten. Merparten av blanketterna finns även i elektroniskt format i polisens webbtjänst.

Kontakta polisens rådgivningstjänst för mer information om blanketterna.

Observera att det inte längre finns någon anmälningsblankett. Du kan anmäla ett brott elektroniskt eller genom att besöka en polisstation.

Blanketter som skrivs ut

Blanketterna står i alfabetisk ordning enligt ämne:

  • Arpa – Blanketter för penninginsamlingar och varuvinst lotterier
  • Ase – Blanketter för vapentillstånd och andra vapenärenden
  • Muut – Övriga blanketter
  • TO – Dataskydd och behandling av personuppgifter
  • Turva – Säkerhetsbranchens blanketter.
  • Virka-apu - Begäran om handräckning till polisen

Du måste ha Adobe Reader 8 eller en nyare version för att kunna fylla i och spara blanketter.

Ifyllandet, utskrivandet och sparandet av blanketter lyckas bäst med webbläsaren Internet Explorer.

OBS! I vissa webbläsare (t.ex. Firefox) kan pdf-blanketten inte visas direkt i webbläsarens fönster, utan den måste först laddas ned genom att klicka på webbläsarens knapp Ladda ned (Download) och sedan öppnas med programmet Acrobat Reader.

Besvär över beslut

I ett överklagbart beslut ges anvisningar om ändringssökande samtidigt som beslutet delges. Rätten att söka ändring varierar något beroende på ärendet. För en del kan du begära omprövning direkt hos polisen, för en del kan du inte.

Innehållspublicerare