Länkstig

Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Polisens rådgivningstjänst

Polisens rådgivningstjänst ger råd i icke-brådskande ärenden som gäller tillståndsärenden, tidsbokning, e-tjänster och trafikövervakning.
Polisens rådgivningstjänst ger allmänna råd i icke brådskande ärenden. Vi ger råd i ärenden som gäller polisens tillståndsärenden, tidsbeställning eller elektroniska tjänster. Vi svarar också på frågor gällande den automatiska hastighetsövervakningen samt allmänna frågor om trafik-, brottsärenden och hittegods. Om ditt ärende gäller en redan gjord brottsanmälan eller ett pass eller annat tillstånd som är under behandling ta direkt kontakt med den polisinrättning som handlägger ditt ärende. Vi ger rådgivning på finska och svenska.
 • Besöksadress
  Böletået 11, 00240 HELSINGFORS
 • Telefonnummer
  • Växeln
   0295 470 011
  • Polisens riksomfattande rådgivningstjänst
   0295 419 800
   mån–fre 8.00–16.15

Navigeringsmeny

Poliisin neuvontapalvelu sv

Riksomfattande rådgivningstjänst och tidsbokning

I polisens rådgivningstjänst får du allmänna råd i icke-brådskande ärenden som gäller pass, identitetskort, andra tillståndsärenden som hör till polisen, tidsbeställning och e-tjänster. 

Rådgivningstelefon 0295 419 800

Vi betjänar
mån–fre 8.00–16.15, lör-sön stängt

Vi hjälper dig också i frågor som gäller den automatiska trafikövervakningen samt trafiken överlag, brottsanmälningar och hittegods.

Chattfönstret visas på webbplatsen när en expert är tillgänglig.

Ring alltid 112 i en nödsituation.

Innan du tar kontakt

Bekanta dig omsorgsfullt med webbplatsen Poliisi.fi innan du tar kontakt med vår tjänst. Bekanta dig också med vanliga frågor som du hittar nedan. 

Vi ger råd på finska och svenska.

Vår rådgivningstjänst är inte öppen under officiella högtider. 

Servicetid och statistik

Vår tjänst får i genomsnitt 1 200 samtal per dag. Den genomsnittliga väntetiden för att ansluta ett samtal är cirka 5 minuter. Observera då du ringer att det är mest rusning under veckans första dagar, speciellt på måndagar, och vid lunchtid. 

Samtalspris

För samtal till rådgivningsnumret betalar du

 • lokalnätsavgift (lna), när du ringer från ett fast telefonnät
 • mobilsamtalsavgift (msa), när du ringer från en mobiltelefon
 • avgift för utlandssamtal, när du ringer från utlandet.

Du betalar för samtalet i enlighet med din operatörs prislista (det är fråga om en tjänst utan tilläggsavgifter). Du betalar även för kötiden.

Fråga om tillståndsärenden i chatten

Chat-ikonen syns under kontorstid på sidorna för de tillstånds-ärenden som har chat-funktion. Du ser chat-fönstret endast då en expert är tillgänglig. Med chatten får du enkelt allmänna råd och vägledning om följande ämnen:

 • att ansöka om pass
 • att ansöka om identitetskort
 • skjutvapentillstånd
 • tillstånd för den privata säkerhetsbranschen
 • tidsbokning och den elektroniska tjänsten.

Chatten betjänar vardagar kl- 8.00–16.00. 

Vi strävar till att svara dig ungefär 30 sekunder efter att chatten inletts.

Obs! Chattjänsten för tillståndsärenden är endast till för allmän rådgivning. Ange inte egna eller andras personuppgifter i chattjänsten. Av säkerhets- och sekretesskäl kan vi inte ge svar eller behandla frågor relaterade till den pågående personliga ärendet eller tillståndets giltighetstid.

Poliisin neuvontapalvelu UKK otsikko sv

Vanliga frågor

Poliisin neuvontapalvelusta kysyttyjä ajankohtaisia kysymyksiä UKK sv

Neuvontapalvelun UKK alaotsikko1 sv

Pass

Så använder du ditt pass - haitarit

Suomen passien ominaisuudet - haitarit sv

Indragning av pass - haitarit

Så ansöker du om pass - haitarit

Passfoto - haitarit

Neuvontapalvelun UKK alaotsikko2 sv

Identitetskort

Så här använder du identitetskortet - haitarit

Neuvontapalvelun UKK alaotsikko3 sv

Traffik

Liikenneturvallisuus ja valvonta - UKK haitari sv