Länkstig

Navigeringsmeny

Allmänna sammankomster och demonstrationer

Allmänna sammankomster och demonstrationer

En allmän sammankomst är vanligen en demonstration eller en annan fredlig tillställning som ordnas för att utöva den grundlagsenliga rätten till mötesfrihet. Vem som helst har rätt att följa med en allmän sammankomst eller demonstration och alla som vill utöva sin rätt till mötesfrihet eller sin yttrandefrihet.

En demonstration som enbart ordnas för att ge uttryck för enstaka personers åsikter betraktas inte som en allmän sammankomst.

Anmälan om demonstration

Gör en anmälan om en allmän sammankomst som ordnas på en allmän plats utomhus senast 24 timmar innan sammankomsten äger rum. Anmälan lämnas in till polisen på den ort där sammankomsten ordnas. Anmälan är avgiftsfri.

Även en senare inlämnad anmälan kan vara giltig, om sammankomsten inte medför oskälig olägenhet för den allmänna ordningen. 

Du kan göra din anmälan 

  • i vår nättjänst
  • lämna in den ifyllda blanketten till polisen på den ort där evenemanget organiseras personligen eller per post eller genom att skicka den via e-post till polisinrättningens kansli
  • per telefon.

I vilka fall kan en allmän sammankomst begränsas?

Enligt grundlagen har alla rätt att anordna och delta i en allmän sammankomst. Polisen får begränsa anordnandet av och deltagandet i en allmän sammankomst endast på grunder som fastställs i lag. 

Flera allmänna sammankomster anmäls till samma plats. De kan inte ordnas samtidigt. Vad gör polisen?

Polisen avgör situationer som rör samma mötesplats utifrån prioritetsregeln. I regel har den arrangören företräde, som gjort sin anmälan först. Undantag kan göras om den ena arrangören har använt mötesplatsen regelbundet för att anordna en allmän sammankomst. Även avtal som gäller platsens användning kan inverka.

Ofta förhandlar polisen med kontaktpersonerna om en lämplig mötesplats. Vid förhandlingarna kan parterna t.ex. komma överens om att de andra sammankomsterna flyttas till en annan tidpunkt eller en annan lämplig plats.

När befattar sig polisen med valet av mötesplats?

Polisen kan förhandla med kontaktpersonen om att flytta den allmänna sammankomsten, om anordnande av sammankomsten på den anmälda platsen

  • äventyrar människors säkerhet 
  • förorsakar betydande skada för miljö eller egendom 
  • i oskälig grad stör utomstående eller trafiken
  • stör ett statsbesök eller en internationell konferens, som arrangeras av ett offentligt samfund, eller en annan tillställning som till sina säkerhetsarrangemang kan jämställas med sådana.

En procession ingår i en allmän sammankomst. Befattar sig polisen med sådana?

Polisen kan, efter diskussion med kontaktpersonen, ändra rutten för en procession, om det är nödvändigt för att trafiken ska flyta smidigt. Ändringen av rutten äventyrar dock inte syftet med processionen. Processionen måste följa trafikregler och skyldigheter som ställs av trafikstyrningsanordningar om polisen inte leder processionen eller på annat sätt dirigerar trafiken.

Observera att polisen kan vidta åtgärder även utan att diskutera med kontaktpersonen, om denna inte går att nå.

Yleiset kokoukset ja mielenosoitukset -haitarin otsikko

Vanliga frågor om demonstrationer

Hundratals demonstrationer anordnas i Finland varje år. Genom att demonstrera kan medborgare utöva två av sina betydande rättigheter: yttrandefrihet och mötesfrihet.

Demonstrationer är förknippade med både rättigheter och skyldigheter. Vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna om demonstrationer och polisens verksamhet.

Yleiset kokoukset ja mielenosoitukset - haitari

Yleinen kokous infolaatikko sv

Gör så här

Lämna in en anmälan om allmänna sammankomster och demonstrationer

  • på nätet 
  • genom att personligen fylla i och lämna in eller skicka en utskrivbar blankett per post till polisinrättningen på den ort där tillställningen ordnas eller genom att skicka blanketten per e-post till inrättningens registratorskontor
  • per telefon. Sök telefonnummer via kontaktuppgifter.