Länkstig

Navigeringsmeny

Allmän sammankomst och demonstration

Allmän sammankomst och demonstration

En allmän sammankomst är vanligen en demonstration eller en annan tillställning, som ordnas för att utöva den grundlagsenliga rätten till mötesfrihet.

Även andra än inbjudna personer har rätt att delta i en allmän sammankomst eller att följa med den. En demonstration som enbart ordnas för att ge uttryck för enstaka personers åsikter betraktas inte som en allmän sammankomst.

Anmäl så här

Gör en anmälan om en allmän sammankomst som ordnas utomhus senast 24 timmar innan sammankomsten äger rum. Anmälan lämnas in till polisen på den ort där sammankomsten ordnas. Anmälan är avgiftsfri.

Även en senare inlämnad anmälan kan vara giltig, om sammankomsten inte medför oskälig olägenhet för den allmänna ordningen. 

Du kan göra din anmälan 

  • i polisens nättjänst 
  • genom att personligen hämta eller posta en ifylld, utskriven blankett till den polisinrättning på den ort där tillställningen ordnas eller genom att skicka blanketten per e-post till inrättningens registratur
  • per telefon.

I vilka fall kan en allmän sammankomst begränsas?

Enligt grundlagen har alla rätt att ordna och delta i en allmän sammankomst. Polisen kan begränsa ordnandet av en allmän sammankomst under vissa förutsättningar.

Flera allmänna sammankomster anmäls till samma plats. De kan inte ordnas samtidigt. Vad gör polisen?

I regel har den arrangören företräde, som gjort sin anmälan först. Undantag kan göras om anordnandet av sammankomsten har traditioner som hänför sig till mötesplatsen. Även avtal som gäller platsens användning inverkar. Vid behov kan polisen diskutera saken med de olika sammankomsternas kontaktpersoner. Parterna kan t.ex. komma överens om att de andra sammankomsterna flyttas till en annan tidpunkt eller en annan lämplig plats. 

När befattar sig polisen med valet av mötesplats?

Polisen kan förhandla med kontaktpersonen om att flytta den allmänna sammankomsten, om den

  • äventyrar människors säkerhet 
  • förorsakar betydande skada för miljö eller egendom 
  • i oskälig grad stör utomstående eller trafiken
  • stör ett statsbesök eller en internationell konferens, som arrangeras av ett offentligt samfund, eller en annan tillställning som till sina säkerhetsarrangemang kan jämställas med sådana.

En parad är en allmän sammankomst. Befattar sig polisen med sådana?

Polisen kan, efter diskussion med kontaktpersonen, ändra rutten för en parad om det är nödvändigt för att trafiken ska flyta smidigt. Den ändrade rutten ska dock ta hänsyn till att paradens syfte inte äventyras.

Observera att polisen kan vidta åtgärder även utan att diskutera med kontaktpersonen, om denna inte går att nå.

Yleiset kokoukset ja mielenosoitukset -haitarin otsikko

Vanliga frågor om demonstrationer

I Finland ordnas årligen hundratals demonstrationer. Demonstrerande medborgare kan utöva två av sina betydande rättigheter: yttrandefrihet och mötesfrihet. Demonstrationer är förknippade med både rättigheter och skyldigheter. Vi har samlat de vanligaste frågorna om demonstrationer och polisens roll.

Yleiset kokoukset ja mielenosoitukset - haitari

Yleinen kokous infolaatikko sv

Instruktion

Lämna in en anmälan om allmänna sammankomster och demonstrationer

  • i polisens elektroniska tjänst
  • genom att personligen lämna in eller skicka en  utskrivbar blankett per post till den polisinrättning på den ort där tillställningen ordnas eller genom att skicka blanketten per e-post till inrättningens registratorskontor
  • per telefon. Sök telefonnummer via kontaktuppgifter.