Murupolku

Yleiset kokoukset ja mielenosoitukset

Yleiset kokoukset ja mielenosoitukset

Yleinen kokous on tyypillisesti mielenosoitus tai muu perustuslaillisen kokoontumisvapauden käyttämiseksi järjestetty rauhanomainen tilaisuus. Kuka tahansa saa seurata yleistä kokousta tai mielenosoitusta, ja siihen saavat osallistua kaikki, jotka haluavat käyttää kokoontumisvapauttaan ja sananvapauttaan.

Yleisenä kokouksena ei pidetä sellaista mielenosoitusta, joka on tarkoitettu ainoastaan yksittäisten henkilöiden mielipiteen ilmaisemista varten.

Mielenosoituksesta ilmoittaminen

Tee ulkona yleisellä paikalla järjestettävästä yleisestä kokouksesta ilmoitus kokouspaikkakunnan poliisille vähintään 24 tuntia ennen kokouksen alkamista. Ilmoitus on maksuton.

Myöhemminkin tehtyä ilmoitusta voidaan pitää pätevänä, jos kokouksen järjestämisestä ei aiheudu kohtuutonta haittaa yleiselle järjestykselle. 

Voit tehdä ilmoituksen 

  • verkkopalvelussamme
  • toimittamalla täytetyn lomakkeen tilaisuuden järjestämispaikkakunnan poliisilaitokselle henkilökohtaisesti tai postitse tai lähettämällä sen sähköpostitse poliisilaitoksen kirjaamoon
  • puhelimitse.

Milloin yleisen kokouksen järjestämistä voi rajoittaa?

Kokouksen järjestäminen ja siihen osallistuminen on jokaisen perusoikeus. Poliisi voi rajoittaa yleisen kokouksen järjestämistä ja kokoukseen osallistumista vain laissa säädetyin perustein. 

Joskus samalle paikalla on ilmoitettu useampi yleinen kokous. Niitä ei voi järjestää samanaikaisesti. Miten poliisi toimii?

Poliisi ratkaisee samaa kokouspaikkaa koskevat tilanteet etusijasäännön perusteella. Etusija on pääsääntöisesti sillä järjestäjällä, joka on tehnyt ilmoituksen ensin. Tästä voidaan poiketa, jos toinen järjestäjä on käyttänyt kokouspaikkaa vakituisesti yleisen kokouksen järjestämiseen. Myös sopimus kokouspaikan käyttämisestä voi vaikuttaa asiaan.

Usein poliisi neuvottelee yhteyshenkilöiden kanssa sopivasta kokouspaikasta. Neuvotteluissa voidaan sopia, että muut kokoukset siirretään toiseen ajankohtaan tai muuhun kokoukselle sopivaan paikkaan.

Milloin poliisi puuttuu kokouspaikkaan?

Poliisi voi neuvotella yhteyshenkilön kanssa yleisen kokouksen siirtämisestä, jos kokouksen järjestäminen ilmoitetussa paikassa

  • vaarantaa ihmisten turvallisuutta 
  • aiheuttaa huomattavaa haittaa ympäristölle tai vahinkoa omaisuudelle 
  • häiritsee kohtuuttomasti sivullisia tai liikennettä
  • häiritsee valtiovierailuun tai julkisyhteisön järjestämään kansainväliseen kokoukseen kuuluvaa tai suojelun tarpeeltaan niihin rinnastettavaa tilaisuutta.

Yleiseen kokoukseen kuuluu kulkue. Puuttuuko poliisi tähän?

Jos liikenteen sujuvuus niin vaatii, poliisi voi yhteyshenkilön kanssa neuvoteltuaan määrätä kulkueen reittiä muutettavaksi. Reitin muutoksella ei kuitenkaan vaaranneta kulkueen tarkoitusta. Kulkueen on noudatettava liikennesääntöjä ja liikenteenohjauslaitteilla asetettuja velvollisuuksia, jos poliisi ei vedä kulkuetta tai ohjaa muuten liikennettä.

Muista, että poliisi voi ryhtyä toimenpiteisiin myös  yhteyshenkilön kanssa neuvottelematta, jos yhteyshenkilö ei ole tavoitettavissa.

Yleiset kokoukset ja mielenosoitukset -haitarin otsikko

Usein kysyttyjä kysymyksiä mielenosoituksista

Suomessa järjestetään vuosittain satoja mielenosoituksia. Mieltään osoittamalla kansalaiset voivat käyttää kahta merkittävää oikeuttaan: sananvapautta ja kokoontumisvapautta.

Mielenosoittamiseen liittyy sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Kokosimme yhteen vastaukset yleisimpiin kysymyksiin mielenosoituksista ja poliisin toiminnasta.

Yleiset kokoukset ja mielenosoitukset - haitari

Yleinen kokous infolaatikko

Toimi näin

Tee ilmoitus yleisestä kokouksesta ja mielenosoituksesta

  • verkkopalvelussamme 
  • täyttämällä ja toimittamalla tulostettava lomake tilaisuuden järjestämispaikan poliisilaitokselle henkilökohtaisesti asioimalla, postitse tai sähköpostitse poliisilaitoksen kirjaamoon
  • puhelimitse. Puhelinnumeroja voit hakea yhteystiedoista.

Mielenosoitukset Helsinki-Vantaalla infolaatikko

Lisätietoa mielenosoituksista Helsinki-Vantaan lentoasemalla

Itä-Uudenmaan poliisilaitos vastaa Helsinki-Vantaan lentoaseman kokonaisturvallisuudesta.

Tutustu kysymyksiin ja vastauksiin koskien mielenosoitusten järjestämistä Helsinki-Vantaan lentoasemalla.