Murupolku

Yleiset kokoukset ja mielenosoitukset

Yleiset kokoukset ja mielenosoitukset

Yleinen kokous on tyypillisesti mielenosoitus tai muu perustuslaillisen kokoontumisvapauden käyttämiseksi järjestetty tilaisuus.

Yleiseen kokoukseen voivat osallistua tai sitä voivat seurata muutkin kuin nimenomaisesti kutsutut. Yleisenä kokouksena ei pidetä sellaista mielenosoitusta, joka on tarkoitettu ainoastaan yksittäisten henkilöiden mielipiteen ilmaisemista varten.

Miten ilmoitat?

Tee ulkona yleisellä paikalla järjestettävästä yleisestä kokouksesta ilmoitus kokouspaikan poliisille vähintään 24 tuntia ennen kokouksen alkamista. Ilmoitus on maksuton.

Myöhemminkin tehtyä ilmoitusta voidaan pitää pätevänä, jos kokouksen järjestämisestä ei aiheudu kohtuutonta haittaa yleiselle järjestykselle. 

Voit tehdä ilmoituksen 

  • verkkopalvelussamme
  • toimittamalla tulostettavan lomakkeen tilaisuuden järjestämispaikan poliisilaitokselle henkilökohtaisesti asioimalla, postitse tai sähköpostitse poliisilaitoksen kirjaamoon
  • puhelimitse.

Milloin yleisen kokouksen järjestämistä voi rajoittaa?

Kokouksen järjestäminen ja siihen osallistuminen on jokaisen perusoikeus. Poliisi voi rajoittaa yleisen kokouksen järjestämistä tietyin edellytyksin.

Joskus samalle paikalla on ilmoitettu useampi yleinen kokous. Niitä ei voi järjestää samanaikaisesti. Miten poliisi toimii?

Etusija on pääsääntöisesti sillä järjestäjällä, joka on tehnyt ilmoituksen ensin. Tästä voidaan poiketa, jos kokouspaikalla on kokouksen järjestämiseen liittyviä perinteitä. Myös sopimus kokouspaikan käyttämisestä vaikuttaa asiaan.

Usein poliisi neuvottelee yhteyshenkilöiden kanssa. Voidaan sopia, että muut kokoukset siirretään toiseen ajankohtaan tai muuhun, kokoukselle sopivaan paikkaan. 

Milloin poliisi puuttuu kokouspaikkaan?

Poliisi voi neuvotella yhteyshenkilön kanssa yleisen kokouksen siirtämiseksi, jos järjestäminen ilmoitetussa paikassa

  • vaarantaa ihmisten turvallisuutta 
  • aiheuttaa huomattavaa haittaa ympäristölle tai vahinkoa omaisuudelle 
  • häiritsee kohtuuttomasti sivullisia tai liikennettä
  • häiritsee valtiovierailuun tai julkisyhteisön järjestämään kansainväliseen kokoukseen kuuluvaa tai suojelun tarpeeltaan niihin rinnastettavaa tilaisuutta.

Yleiseen kokoukseen kuuluu kulkue. Puuttuuko poliisi tähän?

Jos liikenteen sujuvuus niin vaatii, voi poliisi yhteyshenkilön kanssa neuvoteltuaan, määrätä kulkueen reittiä muutettavaksi. Siirtämisessä otetaan kuitenkin huomioon, ettei reitin muutoksella vaaranneta kulkueen tarkoitusta.

Muista, että poliisi voi ryhtyä toimenpiteisiin myös ilman neuvottelua yhteyshenkilön kanssa, jos yhteyshenkilö ei ole tavoitettavissa.

Yleiset kokoukset ja mielenosoitukset -haitarin otsikko

Usein kysyttyjä kysymyksiä mielenosoituksista

Suomessa järjestetään vuosittain satoja mielenosoituksia. Mieltään osoittamalla kansalaiset voivat käyttää kahta merkittävää oikeuttaan: sananvapautta ja kokoontumisvapautta.

Mielenosoittamiseen liittyy sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Kokosimme yhteen vastaukset yleisimpiin kysymyksiin mielenosoituksista ja poliisin toiminnasta.

Yleiset kokoukset ja mielenosoitukset - haitari

Yleinen kokous infolaatikko

Toimi näin

Tee ilmoitus yleisestä kokouksesta ja mielenosoituksesta

  • verkossa 
  • toimittamalla tulostettava lomake tilaisuuden järjestämispaikan poliisilaitokselle henkilökohtaisesti asioimalla, postitse tai sähköpostitse poliisilaitoksen kirjaamoon
  • puhelimitse. Puhelinnumeroja voit hakea yhteystiedoista.

Mielenosoitukset Helsinki-Vantaalla infolaatikko

Lisätietoa mielenosoituksista Helsinki-Vantaan lentoasemalla

Itä-Uudenmaan poliisilaitos vastaa Helsinki-Vantaan lentoaseman kokonaisturvallisuudesta.

Tutustu kysymyksiin ja vastauksiin koskien mielenosoitusten järjestämistä Helsinki-Vantaan lentoasemalla.