Hae aselupaa -heroalue

Hae aselupaa

Palvelemme sinua erilaisissa aselupiin ja aseisiin liittyvissä asioissa poliisiasemilla ympäri Suomen. Tarkasta laitoksesi palvelut yhteystiedoistamme. 

Sivuiltamme löydät tietoa aselupien hakemisesta ja esimerkiksi siitä, miten pitää toimia kuolinpesän aseiden kanssa.  

Asealan elinkeinolupiin liittyen voit olla yhteydessä Poliisihallituksen asehallintoon. Asealaan liittyvää lainsäädäntöä löydät muun muassa Ampuma-aselaista. 

Lupatiskit poliisiasemalla, ylhäällä jonotusnumeronäyttö.

Aseluvat -yleinen teksti

Aseluvan hakeminen

Poliisi myöntää ampuma-aseiden ja aseen osien hankkimiseen ja hallussapitoon oikeuttavia lupia. Toimita aselupahakemukset poliisilaitokselle. Ampuma-aseen ja kaasusumuttimen hankintaan ja hallussapitoon oikeuttava lupa voidaan antaa myös Suomessa rekisteröidylle tai julkista tehtävää hoitavalle yhteisölle ja säätiölle.

Ampuma-aseen ja aseen osan hankkimiseen ja hallussapitoon on oltava hyväksyttävä käyttötarkoitus. Hakijan pitää myös täyttää luvan saajaa koskevat edellytykset.

Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta hakemukset jätetään suullisesti. Poliisin virkailija kirjaa hakemuksesi asetietojärjestelmään. Sinun on esitettävä hakemuksesi perustelut kirjallisesti.

Aselupaa haettaessa ota mukaan

 • passi tai henkilökortti. Näiden puuttuminen ei ole este hakemuksen jättämiselle. Varaudu kuitenkin siihen, että henkilöllisyytesi toteamisen vuoksi asiointisi kestää kauemmin.
 • hakemuksen perustelut kirjallisina ja muut hakemuksen perustelemiseen tarvittavat asiakirjat
 • sotilaspassi, siviilipalvelustodistus, kutsuntatodistus tai todistus palvelusta vapauttamisesta
 • ampuma-aseen käyttötarkoituksen mukaiset todistukset

Aselupaan liittyvät haastattelut

On mahdollista, että poliisi kutsuu sinut haastatteluun ennen luvan myöntämistä. Aselupa-asiassa haastatellaan aina

 1. ensimmäistä ampuma-aselupaa hakevat
 2. ne, joiden edellisen luvan myöntämisestä on kulunut enemmän kuin kymmenen vuotta
 3. 15 vaan ei 18 vuotta täyttäneen rinnakkaisluvan hakijan huoltaja, joka hakee lupaa aseen säilyttämistä ja kuljettamista varten
 4. alaikäiset hakijat

Sinut kutsutaan haastatteluun myös siinä tapauksessa, että lupavalmistelussa ilmenee jotain sellaista, minkä perusteella sinun voidaan katsoa olevan mahdollisesti sopimaton pitämään hallussasi ampuma-aseita (esimerkiksi väkivalta, päihteet, terveydelliset syyt). 

Ensimmäistä ns. käsiaselupaa hakevat haastatellaan pääsääntöisesti. Tästä pääsäännöstä voidaan poiketa erityisin perustein, jollainen voi olla esimerkiksi pitkään metsästystä harrastanut, taustoiltaan nuhteeton henkilö, joka hakee ampuma-asetta loukku- tai luolapyyntiin lopetusaseeksi.

Aseen hankkimisoikeus on voimassa pääsääntöisesti vuoden. Erityisin syin perusteltuna lupa voi olla voimassa enintään kaksi vuotta. Sinun on esitettävä hankkimasi ampuma-ase tai aseen osa poliisilaitoksella 30 päivän kuluessa sen hankkimisesta. Jos aseluvallasi on hankkimisoikeutta jäljellä vähemmän kuin 30 päivää hankkimisesta lukien, pitää esine esittää luvan voimassaoloaikana.

Aseluvan saajaa koskevat edellytykset

Voit saada aseluvan aseen hankkimiseen, jos olet

 • täyttänyt 18 vuotta
 • terveydentilasi ja käyttäytymisesi puolesta sopiva pitämään hallussasi ampuma-asetta ja aseen osaa

Esimerkiksi rikollinen menneisyys tai päihteiden väärinkäyttö voivat olla este luvan saamiselle.

Aseluvan pistoolin, pienoispistoolin, revolverin tai pienoisrevolverin tai niiden osan hankkimista varten voit saada kuitenkin vasta, kun olet täyttänyt 20 vuotta.

Jos hallussasi on luvaton ampuma-ase, aseen osa, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia, niiden hallussapito ei estä luvan saamista, jos ilmoitat esineistä oma-aloitteisesti ja luovutat ne poliisille.

Huomioi aselupaa hakiessa -haitarin johdanto

Huomioi aselupaa hakiessa

Alta löydät tarkemmat tiedot aseluvan hakemiseen liittyvistä asioista otsikoittain. 

Aseluvat -haitari

Milloin aselupa voidaan peruuttaa?

Milloin aselupa voidaan peruuttaa?

Jos et enää tarvitse ampuma-asetta, pyydä poliisilta luvan peruuttamista.

Poliisi voi peruuttaa lupasi, jos

 • ampumaharrastuksesi on päättynyt
 • lupa ei ole enää työsi vuoksi välttämätön
 • ase on kadonnut tai anastettu
 • käyttäytymisesi ja elämäntapasi osoittavat, että olet sopimaton pitämään hallussasi aseita
 • syyllistyt rikoksiin
 • käyttäydyt väkivaltaisesti 
 • syyllistyt ampuma-aserikkomukseen tai -rikokseen tai rikot lupaehtoja.

Poliisi voi peruuttaa yhteisön tai säätiön hallussapitoluvan, jos aseluvan haltija ei enää täytä luvan saamisen edellytyksiä.

Poliisi peruuttaa rinnakkaisluvan, jos suostumuksen antanut pääluvan haltija, valtio tai alaikäisen huoltaja peruuttaa suostumuksensa.


Lue lisää kuolinpesien aseista