Navigointivalikko

Asekeräilijäksi?

Asekeräilijäksi?

Asekeräilyn tarkoituksena on kerätä ja säilyttää ampuma-aseita tai niiden osia, joihin keräilijällä on lupa. 

Hyväksynnän asekeräilijäksi myöntää Poliisihallitus. Asekeräily on suunnitelmallista toimintaa, ei satunnaista tai hetken mielijohteista tapahtuvaa aseiden hankkimista.

Jos olet kiinnostunut aseiden keräilystä ja haluat hakea hyväksyntää asekeräilyn aloittamiseen, tutustu ensin huolellisesti aiheeseen liittyvään keskeiseen lainsäädäntöön. Mitä paremmin tunnet ampuma-aselakia, sitä helpompaa on toimia. 

Turvallisuus keskeistä myös asekeräilyssä

Asekeräilyssä, kuten kaikessa muussakin ampuma-aseisiin liittyvässä toiminnassa, keskeistä on turvallisuus. 

Ei ole kenenkään etu, että keräiltyjä aseita päätyy vääriin käsiin. Väärästä toiminnasta, joka osoittaa tahallisuutta tai piittaamattomuutta, voidaan antaa joko varoitus ja peruuttaa keräilijäksi hyväksyntä. Luvan peruuttaminen ei ole rangaistus, vaan turvaamistoimi. 

Asekeräilijä

Asekeräilijä voi olla yksityinen henkilö tai Suomessa rekisteröity julkista tehtävää hoitava yhteisö tai säätiö, jonka Poliisihallitus on hyväksynyt. 

Asekeräilijä kerää ja säilyttää ampuma-aseita, aseen osia, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia historiaan, tieteeseen, tekniikkaan, koulutukseen tai kulttuuriperintöön liittyviä tarkoituksia varten. 

Museoiden kohdalla aseiden keräilyyn voi kuulua myös tutkiminen ja näytteille asettaminen. Ainoastaan edellä kuvattu toiminta on lupaa vaativaa asekeräilyä. Esimerkiksi ns. militarian tai deaktivoitujen aseiden keräileminen ei ole asekeräilyä.

Asekeräily on peruste hakea hallussapitolupaa

Asekeräilijäksi hyväksytty henkilö tai yhteisö voi hakea viranomaiselta aseen hallussapitoon oikeuttavaa aselupaa, jonka perusteena on asekeräily. Aselupa tarkoittaa lupaa hankkia, valmistaa tai pitää hallussa ampuma-asetta tai aseen osaa. Asekeräilijä perustelee hakemustaan sillä, että hänelle on myönnetty asekeräilijähyväksyntä. 

Asekeräilijähyväksynnän perusteella voi saada luvan hankkia esineitä seuraavista ryhmistä: 

 1. ampuma-ase
 2. aseen osat
 3. patruuna 
 4. erityisen vaarallinen ammus (eli ns. ERVA-ammus).

Näiden esineiden hankkiminen ja hallussa pitäminen edellyttää Suomessa aina viranomaisen antamaa lupaa. 

Luvan hallussapitoon myöntää hakemuksesta poliisilaitos tai Poliisihallitus. Poliisilaitos myöntää aseluvat kaikkiin muihin paitsi erityisen vaarallisiin ampuma-aseisin (eli ns. ERVA-aseisiin). Poliisihallitus myöntää asekeräilyperusteiset aseluvat ERVA-aseisiin. 

Asekeräily ei voi olla elinkeinon harjoittamista

Kerääminen ja säilyttäminen ovat ehdottomia määräyksiä ja sulkevat pois elinkeinon harjoittamisen. Asekeräilyperusteella hallussa pidetyn aseen voi myydä mutta asekeräilijähyväksyntää ei voi käyttää perusteena esineiden hankkimiseen ja myymiseen kaupallisessa, eli voittoa tavoittelevassa tarkoituksessa. 

Asekeräilijä ei myöskään voi käyttää, eli ampua, purkaa tai koota hankkimiaan patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia, koska se estää laissa nimenomaisesti mainitun säilyttämistarkoituksen toteutumisen.

Asekeräilyn perusteista

Asekeräilyn tulee aina liittyä johonkin tai joihinkin seuraavista toiminnoista, jotka on ampuma-aselaissa tyhjentävästi lueteltu:

 1. historia 
 2. tiede 
 3. tekniikka 
 4. koulutus
 5. kulttuuriperintö.

Saako asekokoelman aseilla ampua?

Asekeräilijähyväksyntä ei lähtökohtaisesti anna oikeutta ampua aseilla tai patruunoilla. Jos asekokoelmaan kuuluvalla aseella halutaan ampua, se pitää selvittää ja perustella hakemuksessa. Ampumisen pitää liittyä edellä mainittuihin toimintoihin. 

Museoiden asekeräilyllä voi olla myös esineiden tutkimiseen ja virkistykseen liittyvä tarkoitus. Virkistystarkoitus ei tarkoita aseella ampumista vaan esimerkiksi esitystä tai näytöstä. 

Miten haen hyväksyntää? -haitarin johdanto

Miten haen hyväksyntää?

Jätä asekeräilijän hakemus kirjallisena mille tahansa poliisiasemalle. Hakija tunnistetaan, hakemus syötetään aserekisteriin ja lähetetään asiakirjojen kanssa edelleen Poliisihallitukseen. Hakemuksen käsittelee, hyväksyy tai hylkää Poliisihallitus. Myönnetyn asekeräilijähyväksynnän voi myös peruuttaa Poliisihallitus.

Asekeräilijäksi -haitari

Asekeräilijäksi -infolaatikko

Mitä tarkoittaa asekeräilysuunnitelman järjestelmällisyys ja hyväksyttävyys?

Järjestelmällinen suunnitelma tarkoittaa sitä, että hakijalla on jo ennakolta muodostettu käsitys siitä, minkälaisen kokoelman ampuma-aseita, aseen osia, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia hänellä on tarkoitus hankkia.

Järjestelmällisyyteen kuuluu myös johdonmukainen ja selkeä perustelu sille, miksi juuri ne esineet, joita halutaan hankkia, on kokoelmaan tarkoitus hankkia. Järjestelmällisen käsityksen tulee olla jollain tavoin järkevästi perusteltu ja rajattu. Hakijan tulee osoittaa, että suunnitelma on laatunsa ja laajuutensa puolesta myös toteutettavissa sekä teknisesti että taloudellisesti.

Esimerkkejä:

 • ”Haluan kerätä kauniita aseita”
  • Perustelu ei ole järjestelmällinen, koska käsite kaunis ase on subjektiivinen ja jokainen ihminen tulkitsee sitä eri tavoin. Perustelu ei ennakolta määrittele sitä, mitä ovat kauniit aseet.
 • ”Haluan kerätä A,B ja C -merkkisten haulikoiden X,Y ja Z -malleja, jotka on valmistettu vuosien 1900 - 1930 välillä, koska ne ovat mielestäni ulkonäöltään kauniita ja tunnetusti hyvin valmistettuja”
  • Perustelu on parempi, koska jo ennakolta voidaan rajata kokoelmaa tiettyyn määrään asemalleja.

Suunnitelman hyväksyttävyys tarkoittaa sitä, että asekeräily on lain ja yhteiskunnan moraalin mukaista. Hakemuksen ja suunnitelman pitää noudattaa lainsäätäjän tahtoa, mitä käsitellään lain esitöissä.