Murupolku

Jouduitko rikoksen kohteeksi?

Jouduitko rikoksen kohteeksi?

Poliisin tietoon tulee vuosittain noin 800 000 rikosta, joista liikennerikoksia on reilut 300 000. Moni meistä  joutuu siis rikoksen kohteeksi.

Sen lisäksi, että vakavimmat rikokset ovat traumaattisia niin uhrille kuin hänen läheisilleenkin, rikokset aiheuttavat paljon vaivaa, vahinkoa, huolta sekä kärsimystä. 

Jos joudut rikoksen kohteeksi, voi olosi olla hyvin eksynyt. Riippuen rikoksen laadusta joudut ehkä selvittelemään käytännön asioita ja korjaamaan vahinkoja sen lisäksi, että poliisi selvittää asiaa. 

Poliisin eristysnauhat ristikkäin.

Poliisi ohjaa tuen piiriin

Poliisi ohjaa tuen piiriin

Poliisin tulee huomioida rikoksen kohteen, hänen läheistensä ja esimerkiksi todistajien asema ja auttaa tarvittavan tuen saamisessa. Uhrien kohtaaminen vaatii poliisilta hyviä ihmissuhdetaitoja ja hienotunteisuutta. 

Poliisi on velvollinen selvittämään rikoksen uhrin tarpeen suojelulle. Lisäksi hänelle on kerrottava oikeuksista tukipalveluihin. Poliisi voi ohjata uhrin tukipalveluiden piiriin tämän suostumuksella.

Kahden vierekkäin istuvan ihmisen kädet päällekkäin.

Tukipalvelut -oikean palstan sisältö

Tukipalvelut 

Koska poliisin tulee ensisijaisesti selvittää rikosta, ei poliisi voi olla pääasiallinen henkisen tuen antaja. Siksi tukipalveluiden rooli on tärkeä riittävän henkisen tuen ja avun saamisessa. Yksin ei tarvitse jäädä. Tukea antavia palveluita on paljon. 

Rikosuhripäivystys tukee rikoksen kohteeksi joutunutta

Rikosuhripäivystyksestä saat rikosprosessiin liittyviä käytännön neuvoja ja henkistä tukea kaikenlaisissa rikosasioissa. Myös poliisi on mukana rikosuhritoiminnassa asiantuntijana. 

Rikosuhripäivystykseen voit ottaa yhteyttä itse. Myös poliisi voi välittää tietosi Rikosuhripäivystykseen, jos olet antanut siihen suostumuksen. 

Rikosuhripäivystyksen verkkosivut

Muita tukipalveluita -haitari