Navigointivalikko

Rikosuhridirektiivi parantaa rikoksen uhrien oikeuksia

Rikosuhridirektiivi parantaa rikoksen uhrien oikeuksia

EUn Uhridirektiivi velvoittaa EU:n jäsenvaltioita huomioimaan lainsäädännössä rikoksen uhrin aseman. 

Direktiivissä säädetään rikoksen uhrin oikeuksista koskien

  • annettavaa tietoa
  • annettavaa tukea 
  • suojelua
  • osallistumista rikosoikeudellisiin menettelyihin.

Rikosuhridirektiivin vaikutus näkyy myös Suomen lainsäädännössä. Muutoksien tarkoitus on entistä paremmin ottaa huomioon uhrin asema. Muutoksia on tehty esimerkiksi esitutkintalakiin.

Poliisi on velvollinen

  • kertomaan rikoksen uhrille hänen oikeuksistaan liittyen tukipalveluihin
  • arvioimaan uhrin suojelun tarpeen sekä tarvitaanko erityisiä suojelutoimenpiteitä
  • huomioimaan uhrin aseman esimerkiksi kuulusteluissa ja kuulustelutiloissa
  • kysymään suostumusta uhrilta tämän tietojen välittämisestä tukipalveluihin.