Navigeringsmeny

Brottsofferdirektivet förbättrar brottsoffrens rättigheter

Brottsofferdirektivet förbättrar brottsoffrens rättigheter

Direktiv är en form av lagstiftning inom Europeiska unionen. Syftet med offerdirektivet är att förpliktiga EU:s medlemsstater att ta hänsyn till brottsoffrets ställning i lagstiftningen. 

I direktivet regleras brottsoffrets rättigheter gällande

  • information som ska tillhandahållas
  • stöd som ska tillhandahållas 
  • skydd
  • deltagande i straffrättsliga förfaranden.

Brottsofferdirektivet har även påverkat Finlands lagstiftning, till exempel med ändringar i Förundersökningslagen. Syftet med ändringarna är att bättre ta hänsyn till offrets ställning. 

I brottsprocessens syns offerdirektivets inverkan på lagstiftningen till exempel i och med att polisen är skyldig att

  • informera brottsoffrets om dennes rättigheter gällande stödtjänster

  • bedöma offrets behov av skydd samt behovet av speciella skyddsåtgärder

  • ta hänsyn till offrets ställning till exempel vid förhör och förhörsutrymmen

  • be om offrets samtycke för att vidareförmedla dennes information till stödtjänsterna