Länkstig

Töihin meille -hero -sv

Jobba hos oss

Polisen är en av de största statliga arbetsgivarna med totalt cirka 10 000 poliser och experter runt om i Finland vid fjorton polisenheter. Inom polisen kan du arbeta med mångahanda, utmanande och samhällsmässigt betydelsefulla uppgifter i en unik miljö. 

Vi har personal med kompetens inom IKT, juridik, projektledning, ekonomi, HR, kommunikation, upphandling, tillståndsförvaltning, undervisning och forskning. 

Poliser i civila kläder och uniformer tillsammans. Personerna mitten skakar hand.

Työmme vaikuttaa ihmisten turvallisuuteen ja hyvinvointiin -etusivun teksti töihin meille -sv

Vårt arbete inverkar på människors känsla av trygghet och välbefinnande

Polisens vision är att alltid skapa trygghet för alla. Polisens etiska normer och värderingar skapar ett gemensamt sätt att agera inom polisorganisationen. Polisens värderingar är service, rättvisa, kompetens och personalens välbefinnande. 

Att arbeta inom polisen innebär att du kan påverka människors känsla av trygghet och välbefinnande. Det faktum att alla inom polisen gör en viktig insats för att skapa en trygg vardag i vårt samhälle stöder känslan av samhörighet och välbefinnande i arbetet. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete och en stark gemenskap men även bland annat:

  • stöd med tanke på personalens välbefinnande genom att ge möjlighet att träna två timmar i veckan under arbetstid,
  • mångsidiga aktiviteter för att främja arbetshälsan, såsom olika idrotts- och kulturtjänster,
  • stöd att förena arbete och fritid när det gäller kontorsarbete genom att erbjuda flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete,
  • omfattande företagshälsovårdstjänster,
  • lunchförmån och
  • olika möjligheter att utveckla den egna kompetensen och göra karriär genom till exempel grundlig introduktion, inlärning i arbetet, traditionell utbildning och personalcirkulation, och dessutom kommer dina ackumulerade semesterdagar och andra anställningsförmåner att flytta med från ett arbete till ett annat inom polisen.

Alla våra arbetstagare bidrar med sin arbetsinsats till att Finland är det säkraste och tryggaste landet i världen. Finns ditt framtida jobb hos oss? Vill även du ”alltid skapa trygghet för alla”?