Navigeringsmeny

Lediga jobb

Lediga jobb

Polisens personal har mångahanda yrkeskompetens. Drygt en fjärdedel av våra 10 000 anställda jobbar med andra än polisuppgifter. Det finns alltså en hel del jobb för andra än poliser, bland annat behövs utbildad personal som bistår polisverksamheten. Dessutom behöver vi specialsakkunniga och personal med kompetens inom sådana områden som IKT, juridik, projektledning, ekonomi, HR, kommunikation, upphandling, tillståndsförvaltning, undervisning och forskning.

Är du intresserad av polisyrket? I Finland är det Polisyrkeshögskolan i Tammerfors som ordnar polisutbildningen. Läs mer om utbildningen och hur du ansöker Polamk.fi/sv.

Alla polisens anställda bidrar på sitt sätt till att göra Finland till världens tryggaste land. Finns ditt framtida jobb hos oss? Vill även du ”skapa trygghet, alltid för alla” i enlighet med polisens vision. 

Läs mer om våra mångahanda arbetsuppgifter i Karriärberättelser

Bekanta dig med våra lediga arbetsplatser på den här sidan eller sök jobb hos staten via valtiolle.fi där du kan göra en arbetsansökan.
 

Fyra personer i civila kläder vid ett mötesbord på jobbet. Diskussion pågår, de tittar på sina papper och på bordet står en öppen laptop.

Katso avoimet työpaikkamme sv

Se lediga arbetsplatser

Nedan finns en lista över lediga arbetsplatser enligt polisenheterna. Länken leder till rekryteringstjänsten valtiolle.fi. Informationen är på finska eller svenska enligt tjänsten.

Poliisihallituksen ja poliisin palkkataulukot sv

Polisstyrelsens och polisväsendets grundlönetabeller