Uratarinat -hero -sv

Karriärberättelser

En karriär kan börja och framskrida på många olika sätt inom polisen. Vill du veta mer om hur det är att arbeta inom polisen? Bekanta dig med karriärberättelserna där anställda vid polisen vittnar om mångahanda arbetsbeskrivningar.

I dem presenterar sig personal med väldigt olika arbetsuppgifter inom polisen. Läs om varför en karriär inom polisen har lockat, liksom hur vitt skild bakgrund de har som blir poliser. Det finns många arbetsuppgifter inom polisen som inte kräver att man är polis. Även en sådan karriärberättelser finns med.

En konstapels ansikte skymtar i en polisbils sidospegel.

Navigeringsmeny

Innehållspublicerare

Uratarinat -infoboksi

Läs mera

Flera olika berättelser om polisarbetet finns i Polisyrkeshögskolans bok om urvalsprovet Kun isolla kengällä astuu, jää iso jälki; Kahdeksantoista näkökulmaa poliisin työhön (Stora skor lämnar stora spår: Tolv perspektiv på polisens arbete).