Länkstig

Navigeringsmeny

Miten asiat voisi tehdä paremmin -Kirsi Mikkola uratarina -sv

Hur saker kunde göras bättre

Inspektör Kirsi Mikkola
Centralkriminalpolisen, Kommunikationscentralen
Magister i förvaltningsvetenskaper

Mitt arbete består av internationellt polissamarbete och informationsutbyte. Jag arbetar vid Kommunikationscentralen som expert på Interpol och undervisar i Interpolärenden för till exempel Gränsbevakningsväsendets personal. I mitt arbete ingår även att utveckla den dagliga verksamheten vid Kommunikationscentralen liksom olika beredningsuppgifter. Jag bereder till exempel Finlands ståndpunkt när det gäller sådana ärenden som det ska beslutas om vid Interpols generalförsamling.

Jag är magister i förvaltningsvetenskaper och började på Centralkriminalpolisen för tre år sedan som informatikerassistent. Mitt nuvarande arbete har jag haft i cirka ett år. Under min tid som praktikant vid Tammerforspolisens tillståndstjänster vaknade mitt intresse för polisen som arbetsplats. Få är nog medvetna om hur mångsidigt civila kan användas inom polisorganisationen.

Språkkunskaper är tveklöst ett viktigt arbetsredskap vid Kommunikationscentralen. Goda kunskaper i engelska behövs, men många av oss kan även andra språk. Själv kan jag franska. Mitt jobb kräver att jag är noggrann och bra på att organisera. Det bästa är att jag får utveckla olika saker. Mitt arbete handlar om att tänka på hur saker och ting kunder göras bättre.