Länkstig

Polisens övriga uppgifter

Polisens övriga uppgifter

Till polisens uppgifter hör bland annat att utreda dödsorsaker samt att undersöka bränder och allvarliga arbetsolyckor. 

Polisen övervakar dessutom personer som har ålagts näringsförbud, avlägsnar personer som har fått ett beslut om avvisning eller utvisning ur landet, samt vägleder och hjälper medborgarna i ärenden som gäller besöksförbud.

Två poliser diskuterar med en representant för räddningsmyndigheten. I förgrunden ryggsidan på en polis i regnrock.