Navigeringsmeny

Arbetsolyckor

Arbetsolyckor

När det inträffat en arbetsolycka som lett till död eller allvarlig personskada är arbetsgivaren skyldig att anmäla det till regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskydd.

Därtill måste arbetsgivaren omgående göra en anmälan om saken till polisen.

Polisundersökning

Ärendet registreras av polisen som “undersökning av arbetsolycka”, varefter polisen inleder en undersökning på olycksplatsen. Platsen och de rådande omständigheterna dokumenteras, de delaktiga personerna och händelseförloppet klarläggs, liksom person- och egendomsskadorna som uppkommit i samband med olyckan.

Om arbetsolyckan lett till en persons död, utför polisen härtill en rättsmedicinsk utredning av dödsorsaken.

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar att arbetarskyddslagen följs

Polisen skickar polisundersökningens uppgifter till regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskydd. Arbetarskyddsmyndigheten överväger för sin del, om det finns skäl att misstänka brott mot arbetarskyddslagstiftningen.

Brottsutredning

Om det finns misstanke om annat än lindrigt brott i samband med arbetsolyckan, begär arbetarskyddsmyndigheten att polisen utför en förundersökning av brott.

Polisen skickar förundersökningsmaterialet till arbetarskyddsmyndigheten för utlåtande innan ärendet går vidare för åtalsprövning.