Navigointivalikko

Työtapaturmat

Työtapaturmat

Työnantajan pitää ilmoittaa kuoleman tai vaikean vamman aiheuttaneesta työtapaturmasta aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle. Sen lisäksi työnantajan on ilmoitettava siitä viipymättä myös poliisille.

Poliisitutkinta

Usein työtapaturmat tulevat poliisille hälytystehtävänä. Poliisi kirjaa asiasta poliisitutkintailmoituksen nimikkeellä ”työtapaturman tutkinta” ja tekee tapahtumapaikalla tutkinnan. Tutkinnassa poliisi dokumentoi paikan ja siellä vallinneet olosuhteet, selvittää asiaan osalliset henkilöt, tapahtumakulun ja onnettomuudesta aiheutuneet henkilö- ja omaisuusvahingot.

Mikäli työtapaturmasta on aiheutunut kuolema, poliisi tekee asiassa lisäksi oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn tutkinnan.

Työsuojeluviranomainen valvoo työturvallisuuslain noudattamista

Poliisi lähettää poliisitutkinnan tiedot aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle. Siellä työsuojeluviranomainen omalta osaltaan arvioi, onko tapahtumassa syytä epäillä, että työturvallisuutta koskevaa rikoslainsäädäntöä on rikottu.

Rikostutkinta

Mikäli epäillään, että työtapaturmaan liittyy muu kuin vähäinen rikos, työsuojeluviranomainen pyytää poliisia toimittamaan asiassa rikoksen esitutkinnan. Ennen kuin esitutkinta siirtyy syyteharkintaan, poliisi lähettää kertyneen esitutkinta-aineiston työsuojeluviranomaisille lausuttavaksi.