Navigointivalikko

Yleisötilaisuudet

Yleisötilaisuudet

Tilaisuus tai tapahtuma on yleisötilaisuus silloin, kun se on avoin kenelle tahansa, joko ilmaiseksi tai pääsylipun ostamalla.

Tyypillisiä yleisötilaisuuksia ovat erilaiset messut ja markkinat, urheilukilpailut, näytökset ja yleisölle suunnatut juhlat. Yleisötilaisuuteen osallistuminen ei siis edellytä erillistä kutsua tai jonkin yhteisön jäsenyyttä. Yleinen kokous eli niin sanottu mielenosoitus ei ole yleisötilaisuus.

Millaisista tilaisuuksista pitää ilmoittaa?

Pääsääntöisesti yleisötilaisuuksista pitää ilmoittaa kirjallisesti järjestämispaikan poliisille. 

Aivan kaikista yleisötilaisuuksista ei tarvitse ilmoittaa. Usein tällaisten tapahtumien luonne on sellainen, että sivullisille ja ympäristölle ei aiheudu haittaa eikä erillisiä liikennejärjestelyjä vaadita. Tilaisuuden paikka tai yleisön vähäinen määrä voi olla myös perusteena, että tilaisuudesta ei tarvitse ilmoittaa. 

Paikalliset olosuhteet vaihtelevat suuresti maan eri puolilla. On vaikeaa määritellä täsmällisesti, mistä tilaisuuksista ilmoitusta ei tarvitsisi tehdä lainkaan. 

On hyvä aina ottaa yhteyttä tilaisuuden järjestämispaikan poliisiin ja selvittää paikallinen kanta. Ainakin seuraavista tilaisuuksista on syytä tehdä ilmoitus:

  • suuret tapahtumat (useita satoja osallistujia)
  • yleisten paikkojen (varsinkin liikenneväylät) ulkotapahtumat
  • erityisryhmille suunnatut tilaisuudet
  • myöhäisiltaan tai yöhön kestävät tapahtumat (klo 22.00 jälkeen)
  • tapahtumassa tarvitaan järjestyksenvalvontaa tai liikenteenohjausta
  • tapahtumassa on anniskelua
  • tapahtuma vaatii pelastussuunnittelua (kyseessä yli 200 henkilön tilaisuus)
  • tilaisuudet, jotka herättävät voimakkaita tunteita (on vaarana, että tilaisuutta tullaan jollain tavalla häiritsemään).

Yleisötilaisuudet -haitari

Yleisötilaisuudet kuva

Kaksi poliisia valvomassa turvallisuutta festivaaleilla. Taustalla festivaalivieraita lavan edessä.