Navigointivalikko

Järjestyksenvalvonta

Järjestyksenvalvonta

Yleisillä paikoilla voit pelkäämättä ja toisten estämättä oleskella vapaasti ja liikkua ilman, että rauhaasi jollain tavalla häiritään. Tämän turvaamiseksi yleisellä paikalla et saa metelöidä, käyttäytyä uhkaavasti etkä pitää hallussasi vaarallisia esineitä tai aineita. 

Mikä ihmeen YJT?

Viranomaiset käyttävät vakiintuneesti lyhennystä YJT puhuessaan yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta. 

Selin oleva poliisi ohjaa ihmisjoukon kulkua tien yli valokartio kädessään.

 

Poliisi partioi, neuvoo ja ohjaa, jotta järjestys säilyy

Poliisi vastaa yleisten paikkojen järjestyksestä ja turvallisuudesta partioimalla, hoitamalla kiireellisiä hälytystehtäviä, neuvomalla ja ohjaamalla sekä puuttumalla lainvastaiseen toimintaan. Yleisötilaisuuksien turvallisuusjärjestelyistä vastaavat tilaisuuksien järjestäjät, joille poliisi voi tarvittaessa antaa ohjeita ja määräyksiä. Poliisi voi myös tarvittaessa estää tai keskeyttää yleisötilaisuuden tai määrätä sen päättymään.

Turvallisuutta tehdään yhteistyöllä

Poliisin ensisijainen tehtävä on ennalta estää rikoksia ja järjestyshäiriöitä yhdessä alueen asukkaiden, eri viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Käytännön turvallisuusyhteistyötä koordinoidaan paikallisilla turvallisuussuunnitelmilla. Ongelmakeskeistä ja yhteistyöhakuista toimintatapaa kutsutaan lähipoliisitoiminnaksi. 

 Yleiseen järjestykseen liittyvät säännöt ovat samat koko maassa.

UKK otsikko

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Järjestyksenvalvonta UKK -haitari

Järjestyslaki

Järjestyslaki

Järjestyslaki edistää järjestystä ja turvallisuutta yleisillä paikoilla.

Yleiseen järjestykseen liittyvät säännöt ovat olleet koko maassa samat 1.10.2003 alkaen. Silloin kuntien hyvinkin erilaiset järjestyssäännöt korvattiin järjestyslailla. 

Mikä on yleinen paikka?

Järjestyslaki koskee yleisesti käytettäviä paikkoja riippumatta siitä, kuka paikat omistaa. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi tiet, kadut, jalkakäytävät, torit, puistot, uimarannat, urheilukentät, hautausmaat, yleisön käytössä olevat rakennukset, kulkuneuvot, virastot, toimistot ja ravintolat. 

Kiellot edistävät turvallisuutta ja viihtyvyyttä

Järjestyslaissa kielletään 

  • järjestyksen häiritseminen tai turvallisuuden vaarantaminen metelöimällä, uhkailulla, ampumalla, esineitä heittämällä tai muulla vastaavalla tavalla
  • seksuaalipalvelujen ostaminen ja maksullinen tarjoaminen
  • virtsaaminen ja ulostaminen häiriötä tai vaaraa terveydelle aiheuttaen 
  • toisen vahingoittamiseen soveltuvien esineiden ja aineiden hallussapito 
  • töhrimiseen soveltuvien aineiden, kuten spraymaalien, hallussapito

Järjestyslaissa säädetään myös koti- ja lemmikkieläinten valvonnasta.

Oluen saa avata puistossa piknikillä

Päihdyttävän aineen nauttiminen on kiellettyä muun muassa yleisellä paikalla taajamassa. Tästä on joitakin poikkeuksia, esimerkiksi niin sanotulla puistopiknikillä on sallittua nauttia alkoholijuomia. 

Oven avauksen yhteystiedot esiin

Kerrostalossa on oltava näkyvillä yhteystiedot, joiden avulla viranomaiset voivat päästä viipymättä ja korvauksetta rakennukseen.

Valtaosa järjestyslain rikkomisista käsitellään euromääräisillä rikesakoilla.