Murupolku

Navigointivalikko

Matkustajatietojärjestelmä

Matkustajatietojärjestelmä

Matkustajatietojärjestelmä on Suomen Kansallisen Matkustajatietoyksikön (Passenger Information Unit Finland) käytössä oleva tietojärjestelmä, jolla kerätään, käsitellään ja säilytetään matkustajarekisteritietoja (Passenger Name Record, PNR) lentoliikenteen matkustajista lain edellyttämällä tavalla. 

Matkustajatietojärjestelmän avulla Matkustajatietoyksikkö saa käsitellä matkustajarekisteritietoja sellaisten henkilöiden tunnistamiseksi, joilla saattaa olla osallisuutta terrorismirikoksiin tai vakavaan rikollisuuteen. 

Matkustajarekisteritiedot koostuvat liikenteenharjoittajan varausjärjestelmän matkustajarekisteritiedoista (PNR-tiedot) sekä lähtöselvitysjärjestelmän matkustajan ennakkotiedoista (API-tiedot). Tiedot tallennetaan Matkustajatietorekisteriin. Matkustajatietorekisterin rekisterinpitäjänä toimii Poliisihallitus.

Matkustajarekisteritietoja (PNR) ovat mm. lennon lipun varauspäivä ja matkustajan varaustapahtumassa ilmoittamat henkilö- ja yhteystiedot. Matkustajan ennakkotietoja (API) ovat mm. matkustajan kyseisellä matkalla käyttämän matkustusasiakirjan sisältämät matkustajaa yksilöivät tiedot (esimerkiksi nimi, syntymäaika ja kansallisuus) sekä lentoa ja matkustusreittiä koskevat tiedot (lähtöselvitys- tai boarding-tiedot). 

Matkustajarekisteritietojen säilytys

Matkustajarekisteritietoja (PNR) voidaan säilyttää matkustajatietorekisterissä viiden vuoden ajan sen jälkeen, kun ne on toimitettu jäsenvaltiolle. Kuuden kuukauden kuluttua tietojen saapumisesta niistä erotetaan matkustajan tunnistustiedot häivyttämällä.

Matkustajarekisteritietojen käsittelystä vastaamaan on nimetty erityinen tietosuojavastaava (Data Protection Officer). Tietosuojavastaavalla on pääsy matkustajatieto-yksikön käsittelemiin tietoihin. Rekisteröidyllä on oikeus ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan kaikissa kyseisen rekisteröidyn matkustajarekisteritietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa. Matkustajalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja matkustajatietorekisteriin on talletettu tai että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja.

 

Laki lentoliikenteen matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden torjunnassa Finlex 657/2019

Termit

Termit

Matkustajatietojärjestelmään liittyvät termit haitari